Społeczna odpowiedzialność biznesu: SPOŁECZNIK 2.0 Banki spółdzielcze wspierają i zachęcają do zaangażowania lokalnego

Społeczna odpowiedzialność biznesu: SPOŁECZNIK 2.0 Banki spółdzielcze wspierają i zachęcają do zaangażowania lokalnego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.06.wykres.064.aOdpowiedzialność społeczna, nazywana dziś CSR jest wpisana w podstawę funkcjonowania banków spółdzielczych od samego początku. Przez cały okres swojej działalności filozofia wpierania rozwoju lokalnego jest im szczególnie bliska.

Marcin Kotus

To wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, których głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału, a CSR jest dla nich często nowym pojęciem, do którego od niedawna się przekonują i podejmują działania zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Banki spółdzielcze są rozproszone na terenie kraju i działają lokalnie głównie w małych miejscowościach, co siłą rzeczy pozycjonuje ich aktywność w obszarze CSR. Dzięki temu odpowiadają na faktyczne potrzeby społeczności, w której dany bank funkcjonuje.

Marcin Kotus, absolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w takich firmach, jak Procter&Gamble i GlaxoSmithKline. Od sześciu lat pracuje w SGB-Banku S.A., gdzie przez pierwsze 3 lata był odpowiedzialny za produkty, regulacje i promocje kartowe, a obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. komunikacji i odpowiada za obszar komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej banku zrzeszającego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), to w Polsce temat poruszany dopiero od kilku lat, przechodzi na nasz grunt za pośrednictwem polskich oddziałów międzynarodowych korporacji. Zaangażowanie społeczne to jeden z elementów CSR i duże przedsiębiorstwa starają się realizować w tym obszarze projekty o charakterze ogólnopolskim, co pozwala na budowanie wizerunku zaangażowanej społecznie firmy na szeroką skalę

Banki spółdzielcze przy wyborze wspieranych inicjatyw kierują się przede wszystkim korzyściami, jakie popłyną z nich do lokalnej społeczności. Często są to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI