Spadkobiercy Raiffeisena

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.01.foto.33.a.150xBanki spółdzielcze Raiffeisena stanowią największą grupę bankową w Austrii. Z usług ich lokalnych placówek korzysta 4 mln osób tj. ponad 40 proc. ludności tego kraju. Na koniec 2007 r. suma skonsolidowanego bilansu grupy wynosiła 236 mld euro.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

W Austrii istnieją dwie silne spółdzielcze grupy bankowe: Grupa Banków Raiffeisena i Grupa Banków Ludowych. Tradycyjnie banki Raiffeisena działają przede wszystkim w środowisku wiejskim, natomiast banki ludowe koncentrują się głównie na obsłudze drobnego biznesu i osób prywatnych zamieszkujących mniejsze miasta. Te dwie grupy bankowe nie współpracują, lecz konkurują ze sobą, utrzymując często placówki bankowe w tych samych miejscowościach i kierując swoją ofertę do tych samych segmentów klientów. Pierwsza spółdzielcza kasa w Austrii oparta na koncepcji banku F. W. Raiffeisena powstała w 1886 r. w Műhldorf nad Dunajem.

Spółdzielnia to jedna rodzina

Wszystkie austriackie banki Raiffeisena działają w ramach Grupy Banków Raiffeisena. W przeciwieństwie do austriackiej Grupy Banków Ludowych i niemieckiej spółdzielczej grupy Finanz – Verband ma ona trójszczeblową strukturę organizacyjną.

Pierwszy szczebel tworzą lokalne banki Raiffeisena, będące własnością ich członków. Spółdzielnia kredytowe Raiffeisena liczy przeciętnie 3100 członków i posiada oprócz centrali trzy oddziały. Przeciętne zatrudnienie wynosi 40 pracowników, są to więc stosunkowo małe banki. Przeciętna wielkość sumy bilansowej banku Raiffeisena na koniec 2007 r. nie przekraczała 100 mln euro.

Obszar działania każdego banku Raiffeisena jest ściśle określony w jego statucie i tylko na tym terenie może on prowadzić akwizycję. Może on jednak obsługiwać klientów spoza tego obszaru, jeżeli sami się do niego zgłoszą. Banki Raiffeisena działają na obszarze całej Austrii, także na terenach peryferyjnych i słabo zaludnionych, na których prowadzenie działalności bankowej znajduje się na granicy opłacalności. Jednakże zrezygnowanie przez banki Raiffeisena z utrzymywania na tych terenach placówek bankowych prowadziłoby do ich dalszej degradacji ekonomicznej.

Nawet najmniejsze banki Raiffeisena oferują pełny asortyment usług i produktów banku uniwersalnego. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z bankami regionalnymi/zrzeszającymi i specjalistycznymi instytucjami finansowymi, należącymi do koncernu Raiffeisen Zentralbank (RZB).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI