Spada rentowność polskich obligacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Dla inwestorów znad Wisły najważniejszym wydarzeniem środowej sesji było bez wątpienia posiedzenie RPP. Decyzja o obniżeniu głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych - do rekordowo niskiego poziomu 2%  - okazała się dla rynku dużym zaskoczeniem. Jak wynika z opublikowanego wczoraj komunikatu, RPP nie wyklucza jednak możliwości dalszego luzowania polityki monetarnej, jeśli kolejne dane będą nadal potwierdzały ryzyko utrzymania się inflacji poniżej wyznaczonego celu. W odpowiedzi na większe niż przewidywano cięcie stóp procentowych, rentowność 10-letnich obligacji spadła do najniższego poziomu w historii, wynoszącego 2.75%.

Wieczorem uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości napływające zza Oceanu, gdzie opublikowano protokół z ostatniego posiedzenia Fed. Zdaniem członków FOMC, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna oraz niska inflacja w Eurostrefie mogą przyczynić się do dalszego umocnienia wartości amerykańskiego dolara, co będzie stanowiło poważne zagrożenie dla ożywienia gospodarczego.

Duże znaczenie dla przebiegu dzisiejszej będzie miała z pewnością publikacja cotygodniowych danych obrazujących aktualną sytuację na amerykańskim rynku pracy. Uwagę inwestorów przyciągnie także wystąpienie Mario Draghiego, który weźmie udział w posiedzeniu ministrów finansów oraz przedstawicieli banków centralnych odbywającym się w Waszyngtonie.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska