Spada odsetek nieterminowych płatności wśród polskich firm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.02.400x334W ciągu minionych trzech miesięcy bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażane Wskaźnikiem BIG, wzrosło o 1,7 pkt. proc. i wynosi obecnie 16 proc. Wynika to między innymi ze spadku odsetka nieterminowo regulowanych należności oraz malejącej liczby firm, dla których zaległe należności stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Optymistyczną zmianą, która nastąpiła w ciągu trzech miesięcy od publikacji poprzedniej części raportu, jest wzrost głównego Wskaźnika BIG o 1,7 pkt. proc. – mówi Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor. – Co ciekawe, został on odnotowany pomimo narastającego konfliktu na Ukrainie i po wprowadzeniu kolejnej transzy sankcji gospodarczych w sierpniu 2014 r. Jak pokazują nasze badania, wzrost ten dotyczy większości przebadanych branż i sektorów, co pozwala przypuszczać, że dynamika ta zostanie utrzymana także w kolejnych miesiącach – dodaje Grzelczak.

Niewątpliwy wpływ na wzrost wskaźnika ma mniejszy odsetek firm, które wskazywałyby zatory płatnicze jako poważną barierę dla rozwoju ich biznesu. W stosunku do poprzedniej edycji badania różnica ta wynosi 9 pkt. proc. i obecnie zatory płatnicze jako problem traktuje 72 proc. respondentów. Dobry nastrój polskich przedsiębiorców wynika także z niskiego poziomu przeterminowanych wierzytelności, który w ciągu minionych 3 miesięcy nie uległ zmianie i co istotne, firmy nie prognozują, aby zmienił się w najbliższym czasie.

Wyniki najnowszej edycji badania wskazują również, że firmy szukają coraz skuteczniejszych sposobów na odzyskiwanie zaległych należności. Niemal połowa przedsiębiorstw skorzystała w ciągu ostatniego kwartału z usług komornika lub podjęła inne działania prawne zmierzające do odzyskania nieterminowych płatności od swoich kontrahentów.

– Oznacza to, że przedsiębiorcy stają się coraz bardziej wyedukowani i korzystają z narzędzi, które pozwalają odzyskiwać zaległe należności – podkreśla Marcin Ledworowski, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. – Nadal jednak stosunkowo rzadko korzystają z potencjału, jaki dają bazy Biura Informacji Gospodarczej, zarówno w przypadku sprawdzania potencjalnych partnerów biznesowych, jak i odzyskiwania długów.

Jak wynika z 27. edycji Raportu BIG, niemal co trzecia firma (32 proc.) w celu ograniczenia ryzyka finansowego w ostatnim kwartale sprawdzała klientów w Rejestrze Dłużników BIG. Przedsiębiorstwa najczęściej próbują odzyskać wierzytelności poprzez wezwania do zapłaty: telefoniczne (86 proc.) i listowne (81 proc.). Trzecim najczęściej podejmowanym krokiem jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, który wykorzystuje 72 proc. respondentów. Firmy stosunkowo rzadko decydują się na współpracę z Biurami Informacji Gospodarczej – kroki takie, jak wpisanie dłużnika do Rejestru BIG podjęło 37 proc. respondentów.

Źródło: BIG InfoMonitor