Słodko-gorzkie dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie

Słodko-gorzkie dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w grudniu do 48,0 pkt. wobec 46,7 pkt. w listopadzie, kształtując się powyżej naszej prognozy (46,5 pkt.) i konsensusu rynkowego (46,8 pkt.). Tym samym już czternasty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Wzrost indeksu PMI wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miała niższa kontrybucja składowej dla zapasów pozycji zakupionych i zatrudnienia. Choć zarówno grudniowy indeks PMI, jak i jego główne składowe wskazują na utrzymujący się spadek aktywności w polskim przetwórstwie, w grudniu tempo tego spadku wyraźnie się zmniejszyło. Jest to zaskakujące w świetle odnotowanego w ostatnich miesiącach wyhamowania wzrostu aktywności w budownictwie, a także w świetle grudniowych danych PMI dla niemieckiego przetwórstwa, które sygnalizowały szybszy spadek produkcji, zatrudnienia i zaległości produkcyjnych przy nieznacznie wolniejszym spadku nowych zamówień ogółem i zamówień eksportowych.

Przetwórstwo wciąż odporne na dekoniunkturę za granicą

W strukturze grudniowego PMI dla polskiego przetwórstwa na uwagę zasługuje również pierwszy od sierpnia br. wzrost Wskaźnika Oczekiwanej Produkcji (w horyzoncie 12 miesięcy). Sygnalizuje to poprawę ocen ankietowanych firm dotyczących aktywności w najbliższych kwartałach. Wskazuje to również, że zidentyfikowane przez nas czynniki odporności polskiego przetwórstwa na spowolnienie w światowym handlu i niemieckim przetwórstwie są nadal obecne. Wsparciem dla tej tezy jest odnotowana w ostatnich miesiącach stabilizacja zagwarantowanego okresu produkcji w polskim przetwórstwie przy bieżącym krajowym i zagranicznym portfelu zamówień na wysokim 10-miesięcznym poziomie. Mimo poprawy ocen dotyczących oczekiwanej produkcji uważamy, że w najbliższych kwartałach spadek inwestycji publicznych oraz spowolnienie w światowym handlu, w tym w branży motoryzacyjnej, będą ograniczać skalę aktywności w polskim przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane dziś dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Chinach (PMI). Wskazują one na pogorszenie ocen dotyczących bieżących zamówień (w tym eksportowych) przy nieznacznym wzroście Wskaźnika Oczekiwanej Produkcji.

Dzisiejsze dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Credit Agricole