Sławomir Łopalewski w Komisji Rewizyjnej PIU

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

piu.250xDo Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń dołączył Sławomir Łopalewski, prezes 
PKO Ubezpieczenia. Szef ubezpieczyciela z Grupy PKO Banku Polskiego będzie podejmował inicjatywy zmierzające do poprawy wizerunku branży ubezpieczeniowej w Polsce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń na posiedzeniu, które odbyło się 
16 lutego br. powołało Sławomira Łopalewskiego na członka Komisji Rewizyjnej. Prezes PKO Ubezpieczenia, marki należącej do Grupy PKO Banku Polskiego, został wybrany w wyniku głosowania, w którym udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Polska Izba Ubezpieczeń będąca organizacją samorządu branżowego ma za zadanie wspierać ustawodawcę w zakresie prawa asekuracyjnego i budować świadomość ubezpieczeniową wśród społeczeństwa. Sławomir Łopalewski, nowy członek Komisji Rewizyjnej, która pełni w PIU funkcję rady nadzorczej, uważa, że w Polsce potrzebna jest poprawa wizerunku branży ubezpieczeniowej. Jego działalność w ramach Komisji Rewizyjnej będzie koncentrowała się na osiągnięciu tego celu. „Drogą do poprawy wizerunku branży ubezpieczeniowej jest rozmowa i wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy towarzystwami, dlatego będę dążył do ciągłego dialogu na temat naszych wspólnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoimy” – podkreśla prezes.

Sławomir Łopalewski z branżą ubezpieczeniową związany jest od wielu lat. Od 2014 roku jest prezesem PKO Życie TU S.A – spółki życiowej należącej do Grupy PKO Banku Polskiego, zbudowanej na bazie Nordea TUnŻ S.A, którą zarządzał od 2010 roku. Niespełna rok temu został również prezesem  nowopowstałej spółki majątkowej – PKO TU S.A. Oba towarzystwa funkcjonują pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia.

„Szanuję branżę ubezpieczeniową i wysoko cenię długoletnią tradycję Grupy PKO Banku Polskiego, co zobowiązuje mnie do uczciwej i rzetelnej pracy. Mam do zaoferowania szereg pomysłów, których realizacja może być dużym wsparciem w zmianie wizerunku towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Bycie członkiem Komisji Rewizyjnej PIU to dla mnie duży przywilej. Jestem wdzięczny za zaufanie, którym zostałem obdarzony” – mówi Sławomir Łopalewski.

Mandat członka Komisji Rewizyjnej przyznawany jest na trzy lata.

Kinga Indrzejczak