SGB: SKO w Spółdzielczej Grupie Bankowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szkolne kasy oszczędności, działające pod patronatem banków spółdzielczych, mają wieloletnią i piękną tradycję. Kształtują u uczniów postawy gospodarności, uczą szacunku do wspólnie wypracowanego mienia i mądrego nim gospodarowania. Zadaniem SKO jest wychowanie uczniów w duchu spółdzielczym oraz przyzwyczajanie młodzieży do oszczędzania.

Izabella Brzostowicz

Członkowie SKO nie ograniczają się wyłącznie do zbierania pieniędzy. Powszechnie biorą udział w pracach społecznie użytecznych. Najczęściej pracują na terenie szkoły, porządkując i upiększając jej otoczenie. Zakładają zieleńce, skwery, sadzą drzewa i krzewy. Zalesiają nieużytki, pomagają w pracach polowych, dokarmiają też w okresie zimowym ptaki i zwierzynę leśną.

Izabella Brzostowicz

Główny specjalista ds. marketingu
i promocji, Departament
Produktów Bankowych
i Procedur SGB-Bank

W ramach prac kulturalno-oświatowych organizują imprezy mające na celu upowszechnienie idei oszczędzania – apele, akademie, konkursy, uroczyste przyjmowanie uczniów klas pierwszych na członków SKO. Członkowie szkolnych kas oszczędności, podkreślając swój związek z bankami spółdzielczymi, uczestniczą również w zebraniach przedstawicieli przygotowując na nie występy artystyczne. Ich udział w czynach społecznych zacieśnia ich więź ze środowiskiem i wzbudza należyty szacunek do pracy. Uczy umiłowania przyrody i obowiązku jej ochraniania.

Dlaczego spółdzielczość bankowa przywiązuje wagę do rozwoju SKO?

SKO uczy od podstaw: wiedzy gospodarczej, umiejętności organizacji pracy, ekonomicznego myślenia. Młodzi ludzie uczą się prowadzenia rachunkowości, planowania wydatków z wypracowanych wspólnie pieniędzy. Szkolne kasy oszczędności wychowują młodzież w duchu spółdzielczym i uczą szacunku do wartości pieniądza, kalkulacji finansowej i rzetelnej pracy. Wartości te są bliskie bankom spółdzielczym SGB, które chętnie angażują się w życie lokalnych społeczności. W ostatniej edycji SKO przeprowadzone zostały dwa konkursy promujące oszczędzanie:

  • „4 do bitu”: konkurs polegał na stworzeniu przez uczniów tekstu rymowanego, który zawierał następujące słowa kluczowe: „SKO” i „oszczędzanie” oraz wszelkie wyrazy pokrewne do tego słowa,
  • „Jest.gifosko”: Konkurs przeprowadzony został w ramach platformy internetowej skowsgb. pl i był jej integralnym elementem. Polegał na stworzenia animowanego gifa tak przy użyciu zdjęć własnych, jak i tych, które udostępniono na stronie.

Konkursów i akcji promocyjnych jest zresztą wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI