Seminarium „Decydujmy razem”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.250x166"Wrze czy stygnie? - o temperaturze partycypacji w polskich samorządach" to tytuł seminarium, które odbędzie się w dniach 25 i 26 października br. Seminarium będzie okazją do zaprezentowania diagnozy partycypacji publicznej w Polsce - pierwszych kompleksowych badań procesów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych w gminach. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Decydujmy razem".

Seminarium będzie okazją do zaprezentowania diagnozy partycypacji publicznej w Polsce – pierwszych kompleksowych badań procesów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych w gminach.

Pierwszego dnia:

  • odpowiemy na pytanie, w jakim stopniu władze samorządowe, a w jakim mieszkańcy są otwarci na współrządzenie,
  • przyjrzymy się czynnikom warunkującym partycypację obu stron,
  • zastanowimy się nad udziałem mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi,
  • omówimy wpływ kluczowych dla partycypacji publicznej wymiarów lokalnego życia publicznego, jak komunikacja społeczna, aktywność obywatelska oraz aktywność organizacji pozarządowych,
  • zdiagnozujemy główne obszary problemowe towarzyszące relacji władz samorządowych z mieszkańcami i wspólnie zastanowimy się nad ich rozwiązywaniem.

Drugi dzień seminarium będzie okazją do podzielenia się lokalnymi doświadczeniami w budowaniu partycypacji. Do dyskusji grupowych dotyczących m.in. specyfiki partycypacji w różnych środowiskach, roli mediów lokalnych w debacie publicznej oraz angażowania się mieszkańców w funkcjonowanie gminnych instytucji usługowych szczególnie gorąco zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, lokalnych działaczy i praktyków.

Podczas seminarium będzie miała również miejsce premiera publikacji podsumowującej badania pt. Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce przygotowanej przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”.

UWAGA: tuż przed rozpoczęciem wydarzenia zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy.

Podczas briefingu zostaną zaprezentowane i omówione wyniki pierwszych w Polsce, kompleksowych badań procesów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych w gminach. Wśród prelegentów znajdą się: Michał Olszewski, zastępca Prezydenta M. St. Warszawy, Paulina Sobiesiak-Penszko – Instytut Spraw Publicznych oraz Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy.

Zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium prosimy o wypełnienie formularza, ktory znajduje się na stronie www.decydujmyrazem.pl najpóźniej do dnia 19 października 2012 r. godz. 12:00.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urszulą Herbich (urszulah@cal.org.pl, tel. 22 827 79 71 w. 17)

Źródło: www.decydujmyrazem.pl