Branża płatnicza zmierza ku usługom kompleksowym

Branża płatnicza zmierza ku usługom kompleksowym
Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kompleksowość usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności - to najkrótsze podsumowanie kierunku, w którym zmierza branża płatnicza. Koncentracji na wygodzie klienta towarzyszy dążenie do ograniczenia obrotu gotówkowego, którego koszty obsługi szacowane są obecnie na 18,5 miliarda złotych rocznie.

Piotr #Alicki, prezes zarządu #KIR: branża płatnicza zmierza w kierunku kompleksowości usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności #PSD3 #płatności

KIR jako partner technologiczny sektora i dostawca innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych pra­cuje nad takimi narzędziami, które mają szansę wyznaczyć kierunki rozwoju dla całej branży płatni­czej. W tej ewolucji za kluczowe uznajemy uzyskanie synergii pomiędzy płatnościami a e-tożsamością, która znacząco ułatwi zdalną identyfikację klientów, także w obszarach wymagających silnego uwierzytelniania.

Wraz z postępującą cyfryzacją kolejnych obszarów – zarówno komercyjnych, jak i publicznych, na zna­czeniu będą zyskiwać rozwiązania komple­mentarne, tzn. takie, w których różnorod­ne funkcjonalności będą się uzupełniać, adresując całe proce­sy. Klient ma nie tylko w łatwy sposób logo­wać się do systemu danej firmy lub urzę­du i uzyskiwać dostęp do danej usługi, ale równocześnie z tego samego poziomu po­winien móc dokonać płatności. Systemy będą konstruowane w taki sposób, aby­śmy płacąc w sieci, mieli do po­konania jak najmniej kroków. Tzw. opcja „one click” jest standardem, do którego dążą wszyscy gracze rynkowi.

Na kierunek rozwoju płatności po­ważnie wpłynie dyrektywa PSD2, która zmieni sposób funkcjono­wania banków i branży płatniczej w krajach europejskich. Może ona stać się impulsem do powstania zupełnie nowych usług. Warto mądrze wykorzystać opcje, które otwiera, z pełną świadomością ry­zyk, które przy tej okazji mogą się pojawić.

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Wypowiedź pochodzi z raportu ZBP „Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym”.