Sekcja spóldzielcza ZBP: Spółdzielnio dodaj nam skrzydeł!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.02.foto.08.a.150xPakiet nowych regulacji, który skutecznie zamortyzuje ryzyka przenoszone z zewnątrz do bankowości spółdzielczej przedstawili uczestnicy debaty zorganizowanej przez sekcję spółdzielczą Związku Banków Polskich.

Zdaniem Pawła Pawłowskiego, prezesa Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu, przy całej złożoności funkcjonowania na rozregulowanym rynku depozytowym – sektor dysponuje znaczącymi możliwościami wzrostu akcji kredytowej, a oczekiwania co do wsparcia państwa dotyczą pilnych działań w zakresie:

 • systemowego ograniczenia ryzyka kredytowego,
 • zwiększenia rentowności kredytów preferencyjnych,
 • wzmocnienia kapitałowego banków spółdzielczych i zrzeszających.

Podobny plan interwencji uruchomiły inne państwa Unii Europejskiej, chroniąc rodzime instytucje finansowe.

O niedrożnym rynku, ulgach podatkowych i dziedziczeniu udziałów

Spółdzielcy postulują zmianę zasad opodatkowania rezerw celowych, a także wprowadzenie ulg w podatku dochodowym pod warunkiem przeznaczenia części nadwyżki finansowej na rzecz funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i pożyczkowych oraz wyłączenie takich zaangażowań banków spod reżimu pomniejszania funduszy własnych. – Może to stymulować rozwój lokalnych i regionalnych funduszy, a także bardziej efektywne ich wykorzystanie.

P. Pawłowski zwraca uwagę na potrzebę pilnego rozwiązania problemu finansowania przez banki spółdzielcze kosztów dystrybucji środków publicznych. Dotyczy to w szczególności obsługi rolniczych kredytów preferencyjnych oraz związanego z tym ryzyka kredytowego i operacyjnego. Proces budowania kapitałów w sektorze mogą ułatwić zmiany w sferze regulacyjnej:

 • wprowadzenie zapisów dotyczących dziedziczenia udziałów i zasad ich wypowiadania,
 • umożliwienie BS-om emisji papierów wartościowych o charakterze zobowiązań podporządkowanych,
 • zniesienie obowiązku pomniejszania funduszy banków spółdzielczych i zrzeszających z tytułu wzajemnych zaangażowań w ramach danego zrzeszenia.

GBW SA w Poznaniu proponuje stworzenie przy udziale środków publicznych (krajowych i unijnych) funduszy o charakterze venture capital udzielających pożyczek podporządkowanych dla sektora. – Możliwe byłoby wykorzystanie na ten cel środków BFG. Należy znieść „podwójne” opodatkowanie w relacjach pomiędzy udziałowcami i BS-ami oraz w ramach grupy zrzeszeniowej oraz zwolnić z podatku VAT usługi świadczone na zasadzie outsourcingu w spółdzielczej grupie bankowej.

Zygmunt Miętki, wiceprezes GBW SA podkreśla wagę problemu płynności i zagospodarowania depozytów. – Nie została dotychczas określona norma liczenia płynności zrzeszenia. Kontrowersyjny jest 10-proc. dwustronny próg zaangażowania kapitałowego w ramach grupy, zwłaszcza że istnieją w tym zakresie inne ustawowe ograniczenia.

Warunkowe zwolnienie BS-ów z podatku dochodowego zastosowano już w latach 1996-1997, co znacząco zwiększyło kapitały sektora. Sprawdzonym w praktyce instrumentem są obligacje BS-ów, które wykupione przez budżet mogłyby zostać zaliczone do ich funduszy własnych. Podobna emisja odbyła się w latach 90. pod reżimem specustawy z 24 czerwca 1994 r., gdy ARiMR wykupiła obligacje od banków regionalnych.

O sankcjach i standardach MSR, których nikt nie rozumie

Aktualnie oprocentowanie kredytów preferencyjnych jest waloryzowane w stosunku do redyskonta współczynnikiem 1,5. – W portfelach BS-ów są jednak także stare kredyty waloryzowane według algorytmu 1,3, a nawet 1,25, co przy wysokiej cenie pieniądza na rynku czyni je nieopłacalnymi dla banków. Spółdzielcy domagają się od ARiMR odstąpienia od sankcji finansowych za niewykorzystywanie w danym roku limitów dopłat, albowiem nie zależy to od banków, lecz od klientów. Chcą uproszczenia sprawozdawczości oraz procedur formalno – prawnych przy udzielaniu kredytów dopłatowych, niekarania rolników kredytobiorców karnymi odsetkami i utratą uprawnień do dotacji obszarowych z powodu braku niektórych zaświadczeń wymaganych przez ARiMR.

Zygmunt Miętki: – Otrzymaliśmy zapytanie z KNF, kiedy sektor BS-ów wprowadzi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Nie wydaje się, aby to obecnie było dla nas korzystne, zwłaszcza że MSR-y nie sprawdziły się w praktyce, a – jak niektórzy twierdzą eksperci – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI