Sberbank Europe utracił płynność i prawdopodobnie upadnie

Sberbank Europe utracił płynność i prawdopodobnie upadnie
Fot. stock.adobe. com / Игорь Головнёв
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Europejski Bank Centralny ocenił, że Sberbank Europe AG i jego dwie spółki zależne działające na obszarze unii bankowej, Sberbank w Chorwacji i Sberbank banka w Słowenii, upadają lub są zagrożone upadłością z powodu pogorszenia ich sytuacji płynnościowej" - podał EBC w komunikacie.

Właścicielem Sberbank Europe jest SberBank, jeden z największych rosyjskich banków, nad którym kontrolę sprawuje państwo. Już w zeszłym tygodniu rosyjski SberBank został objęty sankcjami przez USA, ograniczającymi możliwość rozliczania transakcji w dolarze, po tym, jak Rosja w czwartek rano zaatakowała Ukrainę.

Odpływ środków z banku

W weekend Unia Europejska w porozumieniu m.in z USA, Wielką Brytanią, Kanadą i Japonią, odcięła rosyjskie banki, w tym SberBank, od międzynarodowego systemu SWIFT, umożliwiającego rozliczanie transakcji między bankami.

„Sberbank Europe i jego spółki zależne doświadczyły znacznych odpływów depozytów w wyniku wpływu napięć geopolitycznych na reputację. Doprowadziło to do pogorszenia jego sytuacji płynnościowej. I nie ma dostępnych środków, które dawałyby realną szansę na przywrócenie tej pozycji na poziomie grupy i w każdej z jej spółek zależnych w ramach unii bankowej” – stwierdził EBC.

Bliska perspektywa upadłości

EBC zdecydował się działać ponieważ uznał, że „w najbliższej przyszłości bank prawdopodobnie nie będzie w stanie spłacać swoich długów lub innych zobowiązań w terminie ich wymagalności.”

Jak wynika z raportu rocznego za 2020 roku aktywa Sberbank Europe wynosiły 12,9 mld euro. Aktywa całego SberBanku, również na koniec 2020 roku, według bieżącego kursu walutowego, to ok. 250 mld euro.

Źródło: PAP BIZNES