Saxo Bank publikuje wyniki finansowe za 2020 rok: rekordowa liczba aktywnych klientów

Saxo Bank publikuje wyniki finansowe za 2020 rok: rekordowa liczba aktywnych klientów
Fot. stock.adobe.com/piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2020 roku grupa kapitałowa Saxo Bank powitała rekordowo wysoką liczbę nowych aktywnych klientów (238 tysięcy) i odnotowała dalszy napływ ich aktywów. Oznacza to, że liczba aktywnych klientów grupy kapitałowej ogółem wynosi obecnie ponad 660 tysięcy, co stanowi kolejny rekord.

Od 2018 roku całkowita baza klientów zwiększyła się o ponad 230%, a organiczny wzrost mocno przyspieszył w 2020 r. Na koniec 2020 r. wartość aktywów klientów ogółem wyniosła 478 mld DKK, a dziś przekracza 500 mld DKK.

Grupa kapitałowa Saxo Bank w 2020 roku odnotowała zysk netto w wysokości 750 mln DKK w porównaniu z 40 mln DKK w 2019 r. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, stanowiący równowartość znormalizowanego zysku netto grupy, w 2020 r. przekroczył 1 mld DKK.

W 2020 r. przychody operacyjne grupy kapitałowej wyniosły 4 316 mln DKK w porównaniu z 2 611 mln DKK w 2019 r., co stanowi wzrost o 65%. Wskaźnik EBITDA wzrósł z 822 mln DKK do 1 612 mln DKK.

Najważniejsze dane finansowe za 2020 rok

Najważniejsze dane finansowe za 2020 rok (w porównaniu z 2019 r.):

– Przychody operacyjne: 4 316 mln DKK (2 611 mln DKK)

– EBITDA (zysk operacyjny): 1 612 mln DKK (882 mln DKK)

– Zysk netto: 750 mln DKK (40 mln DKK)

– Kapitał własny ogółem: 7,4 mld DKK (7,1 mld DKK)

– Aktywa klientów ogółem: 478 mld DKK (384 mld DKK)

– Liczba klientów ogółem: >660 000 (>525 000)

Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku, następująco skomentował opublikowane wyniki:

– Patrząc wstecz na 2020 rok, jesteśmy zarówno pełni pokory, jak i dumni, że Saxo Bank po raz kolejny poprawił swoje wyniki, przyciągając rekordową liczbę ponad 238 tysięcy nowych klientów.

Widzimy obecnie efekty naszych strategicznych decyzji zakładających rozszerzanie działalności tak, aby dotrzeć do większej liczby osób, w szczególności w segmencie inwestorów.

– W dalszym ciągu dążymy również do umożliwiania rosnącej bazie naszych klientów realizacji ich finansowych aspiracji i osiągania zamierzonych rezultatów.

– Wynik finansowy za 2020 rok jest zadowalający i stanowi świadectwo jakości naszych platform, produktów, cen i usług oraz wysokiego poziomu zaufania ze strony rosnącej bazy klientów. Nasze wyniki kształtowane były przez połączenie czynników zewnętrznych, jak zwiększona zmienność na rynkach kapitałowych i zmiana zachowań klientów, jak również przez nieprzerwaną realizację naszej strategii, która obejmuje znaczące inwestycje na przestrzeni kilku lat w cyfryzację, skalowalną infrastrukturę, procesy, integrację z BinckBankiem i jeszcze lepszą obsługę klienta.

Czytaj także: Saxo Bank ogłasza wyniki za I półrocze 2020 roku >>>

– Realizacja naszej strategii w szczególności zwiększyła znaczenie Saxo Banku w segmencie inwestorów, który w 2020 r. odnotował wzrost przychodów związanych z obrotem o ponad 280% i dywersyfikował strumienie przychodów Saxo Banku.

– Byliśmy świadkami sejsmicznej zmiany, która przyczyniła się do znacznego wzrostu uczestnictwa na rynkach finansowych. Założyłem Saxo Bank ponad 28 lat temu i jestem nadal przekonany, że wzmocnienie pozycji inwestorów detalicznych jest z zasady zjawiskiem pozytywnym, ponieważ przejmują oni odpowiedzialność za swoje inwestycje, aby lepiej zarządzać finansową przyszłością, a także czerpać korzyści z długoterminowego skumulowanego wzrostu, który w perspektywie czasowej są w stanie zaoferować wyłącznie inwestycje. Oznacza to, że na dostawcach usług inwestycyjnych spoczywa ważne zadanie polegające na wspieraniu swoich klientów – nie tylko poprzez zapewnienie dostępu do rynków finansowych, ale również dostarczając aktualne i istotne informacje oraz narzędzia pozwalające podejmować świadome decyzje inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.

Zmiany w zarządzie Saxo Banku

Akcjonariusze Grupy Saxo Bank postanowili zaproponować zmiany w składzie zarządu. Kari Stadigh, były Dyrektor Generalny Grupy i Prezes Sampo plc. zostanie prezesem zarządu Saxo Banku, zastępując Daniela Donghui Li, Dyrektora Generalnego Zhejiang Geely Holding Group, który pozostanie członkiem zarządu. Nowy zarząd zostanie zatwierdzony przez akcjonariuszy na dorocznym walnym zgromadzeniu 11 marca 2021 r.

– Chcielibyśmy podziękować Danielowi Donghui Li za jego wkład w działalność Grupy Saxo Bank w ostatnich dwóch latach. Pod jego przewodnictwem dokonaliśmy znacznego postępu, zwiększając znaczenie Saxo dla coraz większej liczby klientów i partnerów, zwłaszcza w Chinach. Dzięki utworzeniu spółki joint venture Saxo Fintech, przy wsparciu naszego partnera, firmy Geely, naprawdę wzmocniliśmy naszą obecność i możliwości na tym rynku – powiedział Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku.

– Jesteśmy dumni, że Kari Stadigh, jeden z najbardziej znanych i szanowanych liderów w branży finansowej, dołączy do Grupy jako nasz nowy prezes. Dzięki jego znajomości rynku i osiągnięciom jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji naszej strategii oraz dalszego zwiększania skali i rozwoju działalności – dodał Fournais.

– Saxo Bank ma unikalny model biznesowy i istotnych akcjonariuszy, a przy ich wsparciu nie mogę się już doczekać, aby stać się częścią tej podróży w kierunku wzrostu. Nowoczesne platformy handlowe i inwestycyjne Saxo Banku są najlepsze na rynku i mają ogromny globalny potencjał – szczególnie teraz, kiedy coraz więcej ludzi poszukuje intuicyjnych narzędzi do zarządzania swoimi inwestycjami – skomentował Kari Stadigh.

Źródło: Saxo Bank