Saxo Bank ogłasza wyniki za I półrocze 2020 roku

Saxo Bank ogłasza wyniki za I półrocze 2020 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Saxo Bank w pierwszej połowie 2020 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 529 mln koron duńskich (DKK), w porównaniu z opublikowaną w czerwcu 2019 r. stratą netto wynoszącą 139 mln DKK. W czerwcu 2020 r. przychody operacyjne Grupy wyniosły 2,3 mld DKK, w porównaniu z 1,1 mld DKK w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 107%.
Grupa @saxobank w I poł. 2020 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 529 mln koron duńskich (DKK), w porównaniu z opublikowaną w czerwcu 2019 r. stratą netto wynoszącą 139 mln DKK #SaxoBank

W pierwszym półroczu odnotowano rekordowo liczbę nowych klientów i stały napływ ich aktywów. Bezpośrednia baza klientów zwiększyła się o ponad 80 tysięcy, dzięki czemu ogółem Grupa osiągnęła rekordową wartość ponad 620 tysięcy obsługiwanych klientów. Wartość aktywów ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 395 mld DKK, co stanowi wzrost w porównaniu z 131 mld DKK na dzień 30 czerwca ubiegłego roku.

Wyniki za pierwsze półrocze 2020 r. to szereg rekordowych wartości dla Grupy Saxo Bank, w tym w odniesieniu do aktywów klientów, liczby transakcji, liczby nowych klientów, jak również wzrostu w obszarze obrotu akcjami.

Koszty osobowe i administracyjne w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 1,3 mld DKK, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z 1,1 mld DKK za pierwsze półrocze 2019 r. Wzrost kosztów osobowych związany był z przejęciem BinckBank N.V.

Grupa kontynuuje realizację swojego planu strategicznego, inwestując w technologię, dalszą cyfryzację i skalowalność. Skuteczna integracja BinckBank to efekt konsekwentnych działań i pracy zespołowej całej Grupy, umożliwiających osiągnięcie efektu skali oraz obniżenie kosztów i poziomu złożoności.

Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2020 r.

Przychody operacyjne: 2,3 mld DKK (1,1 mld DKK w I półroczu 2019 r.)

EBITDA:            967 mln DKK (57 mln DKK w I półroczu 2019 r.)

Zysk przed opodatkowaniem:    704 mln DKK (-164 mln DKK w I półroczu 2019 r.)

Zysk netto:       529 mln DKK (-139 mln DKK w I półroczu 2019 r.)

Aktywa klientów ogółem:          395 mld DKK (131 mld DKK na dzień 30 czerwca 2019 r.)

Kapitał własny ogółem:             7 185 mln DKK (5 387 mln DKK na koniec 2019 r.)

Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku:

– Pierwsze sześć miesięcy 2020 r. pod wieloma względami stanowiły wyjątkowy okres. Covid-19 wpłynął zarówno na światową społeczność, jak i na wszystkie rynki, na których prowadzimy działalność. Konsekwencje dla ludzi i gospodarki były olbrzymie. Podobnie jak wiele innych organizacji, musieliśmy szybko dostosować się do nowych metod pracy, zamieniając 17 dotychczasowych placówek w ponad 2 tysiące „biur”, kiedy nasi pracownicy zaczęli pracować z domu – a równocześnie odnotowaliśmy rekordową liczbę nowych klientów i w pełni utrzymaliśmy działalność naszego banku.

– Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2020 r. jest bardzo satysfakcjonujący. Pozytywnie wpłynęły na niego takie czynniki zewnętrzne, jak wzrost zmienności na światowych rynkach kapitałowych. Jest on również efektem dalszej realizacji naszej strategii, w tym inwestycji w cyfryzację, skalowalną infrastrukturę, automatyzację procesów, a także w wyższą jakość Doświadczenia Saxo, co doprowadziło do istotnego wzrostu liczby nowych klientów i wartości zarządzanych aktywów. Dzięki tak dobremu wynikowi finansowemu za pierwsze półrocze oraz jeszcze mocniejszej pozycji kapitałowej możemy kontynuować nasze ambitne inwestycje, oferując naszym obecnym i przyszłym klientom jeszcze lepsze Doświadczenie Saxo.

– W wyniku realizacji naszej strategii o ponad 200% wzrosło znaczenie Saxo Banku w segmencie inwestorów, a strumienie przychodów Grupy zostały istotnie zdywersyfikowane z uwzględnieniem różnych grup klientów i produktów.

– W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nasilił się globalny trend polegający na przejmowaniu inwestycji na rynkach finansowych we własne ręce przez coraz większą liczbę osób. Dla pośredników inwestycyjnych oznacza to kluczowe zadanie wspierania swoich klientów – nie tylko poprzez zapewnienie dostępu do rynków finansowych, ale też poprzez szybkie dostarczanie istotnych informacji, jak również narzędzi umożliwiających klientom podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych i zarządzanie ryzykiem. Zwiększyliśmy działania w zakresie wspierania naszych klientów poprzez spersonalizowane informacje i powiadomienia, edukację online, webinaria i narzędzia zarządzania ryzykiem i zauważyliśmy istotny wzrost zainteresowania klientów takimi treściami. Jestem dumny z tego, iż w dalszym ciągu realizujemy naszą wizję zakładającą umożliwianie klientom podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Vitali Butbaev, dyrektor w Saxo Banku odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią:

– W pierwszym półroczu liczba naszych nowych aktywnych klientów wzrosła o ponad 80 tysięcy i trend ten widoczny jest również w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie coraz więcej osób zaczyna inwestować w akcje światowych spółek i w różne klasy aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem złota i innych metali. Odnotowaliśmy również znaczne zainteresowanie klientów naszymi usługami cyfrowymi w zakresie zarządzania majątkiem, takimi jak SaxoSelect, ponieważ wielu klientom zależało na inwestowaniu na rynku przy równoczesnym zarządzaniu składem portfela i jego równoważeniu przez naszych doświadczonych partnerów w całkowicie przejrzystym środowisku cyfrowym.

– Wiele nowych rachunków w Saxo Banku zakładanych jest przez bardzo zróżnicowaną grupę klientów, nie tylko przez młodsze pokolenia, ale także przez bardziej doświadczonych inwestorów, którzy cyfrowe platformy transakcyjne, takie jak nasza, postrzegają jako szansę na szybką realizację transakcji w miarę pojawiania się nowych okazji na rynkach.

Źródło: Saxo Bank