Samorządy domagają się zmian w ustawie o wspieraniu rodziny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.250xZgodnie z nową ustawą mają zostać zlikwidowane wszystkie istniejące placówki zajmujące się sprawami adopcji. W zamian samorządy mają obowiązek powołać wojewódzkie ośrodki adopcyjne. Sprzeciw wobec postanowień ustawy zgłosił Konwent Marszałków Województw RP.

Pod pieczę samorządów mają przejść te placówki adopcyjno-opiekuńcze, zarządzane przez starostów, które w ciągu ostatniego roku przeprowadziły nie mniej niż 10 procedur adopcyjnych. Umowy podpisane zostaną również z placówkami niepublicznymi, które przeprowadziły w roku co najmniej 20 takich postępowań.

Sprzeciw KMW RP spowodowany jest przede wszystkim kwestiami finansowymi. Prowadzenie placówek adopcyjno-opiekuńczych wymaga dużych nakładów finansowych, a samorządy nie otrzymały jeszcze informacji o przydzielonym im budżecie na ten cel.

KMW RP wysłał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej list, w którym czytamy: „Ta sytuacja uniemożliwia podjęcie stosownych działań zmierzających do utworzenia tych placówek, obejmujących m.in. wynajęcie lokali, zakup sprzętu i wyposażenia, przeprowadzenie ewentualnych remontów i prac adaptacyjnych, zatrudnianie pracowników itp.”.

Marszałkowie stwierdzili również, że niektóre przepisy nowoprzyjętej ustawy mogą rodzić wątpliwości prawne, dotyczące organu właściwego do powołania ośrodka adopcyjnego i jego formy organizacyjno-prawnej. Kwestią nierozwiązaną jest także proces przejmowania pracowników likwidowanych placówek.

Sytuacja to powoduje również protesty rodzin, które starają się o adopcję.

Źródło: www.samorzad.infor.pl