Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – ruszył nabór

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analitycy.250x"Samorządowy Lider Zarządzania" to ogólnopolski konkurs, który organizowany jest już po raz szósty. W tegorocznej edycji nagrodzone zostaną rozwiązania zarządcze w czterech obszarach związanych z usługami technicznymi: gospodarką komunalną, komunalną gospodarką mieszkaniową, lokalną gospodarką energetyczną i transportem.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy lokalne niezależnie od wielkości i położenia geograficznego. Oceny będą dokonywane w 4 grupach jednostek o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatach, miastach na prawach powiatu i miastach powyżej 50 000 mieszkańców, miastach małych i średnich (do 50 000 mieszkańców) oraz gminach wiejskich.

Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową. Organizatorzy chcą go osiągnąć poprzez wyłonienie JST, które samodzielnie, albo we współpracy z innymi, wdrożyły w ostatnich latach, we wskazanych dziedzinach, innowacyjne rozwiązania zarządcze, a także poprzez upowszechnienie nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

konkursu jest Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)” dofinansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 czerwca 2012 roku. Szczegóły znajdują się na stronie: www.miasta-polskie.pl

Źródło: www.miasta-polskie.pl