Samorządowa Akademia Umiejetności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

crm.logo.01.250xPo raz pierwszy w Polsce, mają Państwo niepotwarzalną okazję do wzięcia udziału w konferencjach, merytorycznych dyskusjach i szkoleniach, dedykowanych bezpośrednio przedstawicielom JST, przedsiębiorstwom komunalnym, agendom lokalnym i regionalnym, a także lokalnym organizacjom non-profit!

 

Dlaczego:

Najbliższe lata będą okresem konfrontacji dotychczasowego sposobu funkcjonowania JST z nowymi wyzwaniami. Uwarunkowania budżetowe wynikające z krytycznej sytuacji sektora finansów publicznych i nowe regulacje odnoszące się do budżetów JST, stawiają menadżerów samorządowych wobec nowych wyzwań, zwłaszcza w sferze kontynuacji rozpoczętych, a także zaplanowanych projektów inwestycyjnych, przewidywanych do podjęcia w nowej perspektywie finansowej UE.

 

Dlatego:

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. i kwartalnik Europejski Doradca Samorządowy wraz z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA - najstarszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i doradczą ACO - utworzyły Samorządową Akademię Umiejętności. Naszym celem jest ułatwienie kadrze kierowniczej JST i przedsiębiorstw komunalnych oraz zespołom projektowym uzyskania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania projektami, potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2®, MSP®, MoR®, P3O®, MoPTM, ITIL®, Change ManagementTM, CHAMPS2®.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej inicjatywy, a także do bezpłatnej rejestracji na konferencje organizowane przez CPBiI, kwartalnik EDS a także CRM S.A., na których przedstawiana jest też inicjatywa Samorządowej Akademii Umiejętności (SAU) !

 

Pobierz materiał informacyjny:

sau.folder.250x

Oferta Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA w ramach
Samorządowej Akademii Umiejętności

Formularz rejestracyjny