Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ
Stanisław Kluza
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Warszawski Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska. Wartość emisji akcji serii U wyniosła 400 mln zł w efekcie czego kapitał zakładowy Banku wzrósł do 628,7 mln zł. Pakiet akcji w wysokości 200 mln zł objął większościowy akcjonariusz spółki - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Podniesienie kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska odbyło się w ramach prywatnej subskrypcji emisji akcji serii U. Finalnie zostały one objęte przez 11 podmiotów. Wśród nabywców akcji, które były oferowane po cenie nominalnej 10 zł, są m.in. spółki Skarbu Państwa, jak i inwestorzy z tzw. „rynku”, w tym Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) oraz TFI. W wyniku emisji do BOŚ trafiło 400 mln złotych.

– Ostatnie miesiące w Banku stały pod znakiem bardzo intensywnych prac. Po pierwsze, 
w trudnych warunkach rynkowych, z sukcesem domknęliśmy emisję akcji i pozyskaliśmy 
z rynku 400 milionów złotych, które dokapitalizowują BOŚ w większym stopniu niż było to wymagane w celu spełnienia oczekiwań  regulatora, umożliwiając Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój, w tym finansowanie przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z jego misją. Po drugie, przygotowaliśmy Program Postępowania Naprawczego, będąc w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego. Po trzecie, operacjonalizujemy Ramową Strategię Rozwoju Banku – mówi Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

Nowa Ramowa Strategia Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020 zapowiada poprawę efektywności spółki, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania, obniżenie kosztów działalności i kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska.

Zgodnie ze Strategią zacieśniana będzie także współpraca między Bankiem, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

Źródło: Bank Ochrony Środowiska