Sąd ogłosił upadłość Qumaka, spółki notowanej na GPW

Sąd ogłosił upadłość Qumaka, spółki notowanej na GPW
Źródło: Qumak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Qumaka.

Od momentu ogłoszenia upadłości zarząd nad majątkiem spółki zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sprawuje syndyk masy upadłościowej #Qumak

„Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159)” – czytamy w komunikacie.

W treści postanowienia sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano również.

Postanowienie Sądu Upadłościowego nie jest prawomocne.

„Od momentu ogłoszenia upadłości zarząd nad majątkiem spółki zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sprawuje syndyk masy upadłościowej, który wykonywać będzie również obowiązki informacyjne wynikające z notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych” – podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

Źródło: ISBnews