Sąd ogłosił upadłość Idea Banku

Sąd ogłosił upadłość Idea Banku
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - poinformował w środę syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka jako kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. W wyniku procesu doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Pekao z wyłączeniem zobowiązań m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

Czytaj także: BFG: przymusowa restrukturyzacja Idea Banku pozwoliła ochronić ponad 0,8 mld zł deponentów >>>

Postanowienie sądu obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

„Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, (…) obwieszcza, że postanowieniem z 26 lipca 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Idea Bank Spółka Akcyjna (…) postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Idea Bank Spółka Akcyjna w Warszawie; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze” – przekazano w Obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości zamieszczonym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Syndyk poinformował, że podjął wszystkie obowiązki przewidziane przez ustawę Prawo upadłościowe, „mające na celu inwentaryzację zobowiązań upadłego Banku, jak i jego majątku, który stał się masą upadłości mającą na celu jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli”.

„Syndyk zwraca się do wszystkich wierzycieli Idea Bank S.A., do zgłaszania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych do dnia 25.08.2022 r., niezależnie od ich tytułu, czy też dotychczasowej sporności. O zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego” – przekazał syndyk.

Upadłość bez wpływu na klientów przejętych przez Bank Pekao

Syndyk wyjaśnił, „iż ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z dnia 30.12.2020 r.”.

„Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A.” – podkreślił syndyk.

Źródło: PAP BIZNES