Rynki o poranku – RBA nie zaskakuje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

adamkiewicz.mateusz.hft.brokers.01.250xPodczas sesji azjatyckiej uwaga inwestorów była skupiona na posiedzeniu Banku Australii na którym miała zostać podjęta decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych. Zgodnie z konsensusem ekonomistów nie zdecydowano się na jakąkolwiek zmianę i stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie 2%. W komunikacie do decyzji pojawiło się kilka istotnych informacji mogących pomóc w ocenie kondycji australijskiej gospodarki:

  • Dalsza deprecjacja dolar australijskiego jest prawdopodobna i niezbędna
  • Poziom inflacji osiągnie swój cel w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat
  • Polityka pieniężna musi pozostać akomodatywna
  • Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie było odpowiednią decyzją na tym posiedzeniu
  • Gospodarka kontynuuje wzrost jednak jest on niższy od długoterminowej średniej

Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przyniosło znaczne umocnienie australijskiej waluty, która w stosunku do dolara amerykańskiego zyskuje już około 1,2% dochodząc do poziomu 0,77. Mimo wyraźnie łagodnego nastawienia Banku Australii do polityki pieniężnej, nie dostarczono żadnych wskazówek co do przyszłych ruchów i decyzji, które mogłyby świadczyć o jeszcze bardziej gołębim nastawieniu przedstawicieli banku centralnego.

Tradycyjnie poranek to pora na kolejne informacje w sprawie problemu greckiego zadłużenia. Według najnowszych doniesień prasowych najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej mają się spotkać w najbliższym czasie w celu przedyskutowania potencjalnego porozumienia w sprawie Grecji i co najważniejsze ma dojść do przedstawienia planu dotyczącego przyszłości tego południowego państwa. Niemiecka prasa informuje, że premier Grecji Tsipras miał wyrazić chęci do osiągnięcia kompromisu w sprawie reformy systemu emerytalnego w kraju. Piere Moscovici, komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych i finansowych stwierdził, że w prowadzonych negocjacjach pomiędzy stronami można zaobserwować „rzeczywisty postęp”. Przedstawiciele greckiego rządu z kolei zobowiązali się do spłaty kredytu w wysokości 300 milionów euro, którego termin mija 5 czerwca przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że do uregulowania zobowiązań dojdzie niezależnie od tego czy Grecja dostanie dodatkowy pakiet pomocy czy nie.

W dni dzisiejszym w kalendarzu makroekonomicznym mamy przede wszystkim dane ze strefy euro. Na godzinę 9:55 zaplanowane są dwa odczyty z niemieckiego rynku pracy dotyczące zmiany liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Następnie na godzinę 11:00 zaplanowany jest odczyt poziomu inflacji HICP w strefie euro przygotowywany przez Eurostat. Konsensus ekonomistów przewiduję wynik na poziomie 0,2%. W drugiej części dnia uwaga inwestorów będzie skupiona na Stanach Zjednoczonych, gdyż na godzinę 16:00 zaplanowany jest odczyt dotyczące dynamiki zamówień w amerykańskim przemyśle.

Mateusz Adamkiewicz
Analityk Rynków Finansowych
HFT Brokers
Dom Maklerski S.A.