Rynki kapitałowe: Dobry czas na akwizycję

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.30.a.100xRozmowa z Rafałem Skowrońskim, dyrektorem Departamentu Doradztwa w Rynkach KapitałowychBZ WBK SA

Rozmawiał: R.K, współpraca R. Azembski

Nie tak dawno przygotowaliscie Państwo interesujący raport na temat fuzji i przejęć. Sporo dzieje się, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, ale nie można też wykluczyć, że będzie i działo się na polskim rynku…

Okresy silnych zmian koniunkturalnych, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia dzisiaj, charakteryzują się dynamicznymi przeobrażeniami w strukturze rynku. Słabi gracze zostają boleśnie obnażeni, silni wykorzystują swoją pozycję do powiększania swoich biznesów, średniacy łączą siły. Gdy na rynku mamy do czynienia z sytuacją, że działa na im szereg różnych, konkurencyjnych wobec siebie podmiotów, to w okresie dekoniunktury pojawia się tendencja do fuzji i przejęć. Takie zjawiska zachodzą oczywiście w każdej branży, na przykład obecnie w deweloperskiej czy dóbr konsumpcyjnych. Wielokrotnie mamy do czynienia z przypadkami przejęć podmiotówwiększych przez podmioty mniejsze i nikogo to nie dziwi, ponieważ za małym podmiotem stoi na przykład większa siła intelektualna akcjonariatu czy zarządzających, po prostu kapitał ludzki.

Zrobiliśmy badanie pokazujące czynniki sukcesu na polskim rynku fuzji i przejęć. Ma ono charakter porównania postrzegania naszego rynku fuzji i przejęć przez polskie firmy oraz firmy ze znaczącym udziałem kapitału zagranicznego. Między tymi dwiema grupami występują istotne różnice. Jedno, co się zawsze powtarza w odpowiedziach menedżerów i co wszyscy akceptują, to fakt, że rozwój ich branż i różnych segmentów działalności będzie podlegał obecnie dużym konsolidacjom – rynek już do tego dojrzewa. Dostrzegamy, że na polskim rynku występuje rodzaj swoistej pre-sji konsolidacyjnej, co dotyczy wszystkich praktycznie branż. Chodzi przede wszystkim o powiększanie skali działalności, a przy tym szukanie optymalizacji kosztów w obliczu spowolnienia gospodarczego.

Czy można to zastosować również do sektora bankowego?

Sektor bankowy – osobno i bezpośrednio – nie był przedmiotem naszego badania. Obszar Rynków Kapitałowych jest jednostką, który w ramach Pionu Bankowości Inwestycyjnej BZ WBK świadczy usługi podmiotom niebankowym, przede wszystkim przedsiębiorstwom. Jednak wnioski z badania mogą być bardzo użyteczne dla bankowców.

Jakie branże były reprezentowane w badaniu, bo to również jest interesujące dla finansistów?

Wszelkie wiodące. Każda branża reprezentowana w naszym badaniu ma swoją specyfikę.Jeśli popatrzymy na tak znaczące sektory, jak energetyka czy branża chemiczna, to dostrzeżemy bardzo silne oddziaływania polityki Ministerstwa Skarbu i rządu, które wywierają silną presję ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI