Rynek finansowy: Stan gry

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.02.foto.015.400xW związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM) Europejski Bank Centralny rozpoczął intensywne przygotowania do pełnienia nowych obowiązków, co ma w pełni nastąpić 4 listopada 2014 r. Według opublikowanej wstępnej listy, 124 banki ze strefy euro zostaną objęte bezpośrednim nadzorem w ramach SSM. Lista ta może jeszcze ulec zmianie.

KATARZYNA PAWLIK

Przed EBC postawiono niezwykle trudne zadanie, które na dodatek musi on wykonać w bardzo krótkim czasie. Specjalny zespół prowadzi intensywne prace przygotowawcze, m.in. w zakresie regulacyjnych ram jednolitego mechanizmu nadzorczego. Owe ramy zostały podzielone na następujące działy:

postanowienia ogólne

 • organizacja SSM
 • działania SSM
 • metodologia
 • procedury ogólne
 • procedury dla instytucji kredytowych ważnych systemowo
 • procedury dla instytucji kredytowych o mniej istotnym znaczeniu
 • bliska współpraca
 • procedury makroostrożnościowe
 • sankcje
 • inspekcje i procesy dochodzeniowe
 • przepisy przejściowe i końcowe.

Konsultacje dotyczące regulacyjnych ram nadzorczych potrwają do maja br.

Kompleksowa ocena

Jednakże największe emocje i obawy wśród banków budzi planowana kompleksowa ocena (Comprehensive Assessment – CA), w której skład mają wchodzić: ocena ryzyka na podstawie bilansów (Supervisory Risk Assessment – SRA), przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review

– AQR), a także test warunków skrajnych (stress test). Jeśli chodzi o SRA, to według założeń ma to być ilościowa i jakościowa analiza pozycji banku w porównaniu do podobnych instytucji finansowych. Będzie ona obejmowała m.in. płynność i poziom dźwigni finansowej. AQR ma stanowić całościowy i obszerny przegląd wszystkich klas aktywów, w tym kredytów zagrożonych, zrestrukturyzowanych czy ekspozycji wobec rządów, zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2013 r. Dużym wyzwaniem dla EBC jest przeprowadzenie tej oceny z wykorzystaniem zharmonizowanych definicji dla wszystkich banków.

AQR ma zostać zakończone na przełomie maja i czerwca. Jego wynik będzie stanowił wkład do testu warunków skrajnych, którego przeprowadzenie planowane jest w drugiej połowie roku w – zgodnie z przepisami o SSM – ścisłej współpracy z EBA. Ma on objąć co najmniej 50 proc. każdego krajowego sektora bankowego i być przeprowadzony na najwyższym szczeblu konsolidacji. Ujawnienie wyników poszczególnych części CA nastąpi równocześnie w październiku br.

Przedstawiciele banków uczestniczących w CA zwrócili uwagę na znaczną liczbę portfeli, które będą podlegać kompleksowej ocenie (w niektórych bankach aż 22). Oznacza to duże wyzwanie zarówno dla EBC, jak i krajowych organów nadzoru, nawet przy udziale konsultantów z zewnątrz. Ponadto należy zwrócić uwagę, że pakiet CRD 4/CRR wprowadza od 2014 r. możliwość stosowania opcji narodowych w wielu istotnych obszarach. W praktyce oznacza to, że w różnych państwach banki mogą stosować odmienne praktyki, które powinny zostać zawczasu zdefiniowane przez EBC, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników przeglądu. CA musi zostać przeprowadzone w dość krótkim terminie, swoim zasięgiem objąć znaczną liczbę instytucji finansowych strefy euro, przy czym nie należy zapomnieć o konieczności uzyskania jak najlepszych jakościowo, porównywalnych danych. Europejski Bank Centralny zapewnia, że w możliwie najszerszym stopniu zamierza wykorzystać dotychczasowe standardy sprawozdawcze, w celu uniknięcia nakładania dodatkowych wymogów na banki.

Zmiany w strukturach EBC

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ustanawiającego SSM konieczne było ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI