Rynek finansowy – BANCASSURANCE: Rzecznik Finansowy: tuż przed premierą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego Kongresu Bancassurance było ostatnie publiczne wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych. Po równo dwudziestu latach działalności urząd ten - wskutek wejścia w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - przekształcony został z dniem 12 października br. w Rzecznika Finansowego.

Kamil Czajka

Dr Aleksandra Wiktorow, pełniąca jeszcze w czasie kongresu funkcję Rzecznika Ubezpieczonych i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego, przypomniała, w jak ekspresowym tempie doszło do tego przekształcenia.

– O tym, że powstanie Urząd Rzecznika Finansowego, podobnie jak państwo, dowiedzieliśmy się z prasy – przypomniała. W konsekwencji przedstawiciele biura włączyli się w prace legislacyjne już podczas ich trwania – na dodatek bez szczególnego entuzjazmu dla inicjatywy. – Wcale nie chcieliśmy być Rzecznikiem Finansowym; dobrze nam było być 20 lat Rzecznikiem Ubezpieczonych – powiedziała dr Wiktorow. Równie mało czasu, bo jedynie 30 dni od daty podpisania ustawy, otrzymał od posłów Rzecznik Ubezpieczonych na przekształcenie i rozpoczęcie funkcjonowania już pod nowym szyldem. Zdaniem szefowej tego urzędu – to zdecydowanie za krótko, by można było od razu mówić o spełnieniu wszystkich oczekiwań twórców ustawy. Tym bardziej że wraz z radykalnym wzrostem liczby podmiotów podlegających pod kompetencje rzecznika – z sześćdziesięciu do ponad 2 tys. – pojawią się zupełnie nowe typy skarg: dotyczące banków, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich, instytucji płatniczych i instytucji pożyczkowych.

– Wiemy, na co skarżą się klienci zakładów ubezpieczeń, mniej więcej wiemy, na co skarżą się klienci bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI