Rynek finansowy: Ratingi będą wrażliwsze społecznie

Rynek finansowy: Ratingi będą wrażliwsze społecznie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tsunami regulacyjne związane z nowymi obowiązkami uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance, "ESG") w praktyce podmiotów rynku finansowego dotarło właśnie do sektora agencji ratingowych. O ile w przypadku TFI oraz firm inwestycyjnych ich uwzględnianie ma rozpocząć się od procesu zarządzania ryzykiem, o tyle w przypadku agencji ratingowych - jeżeli były one podstawą zmiany ratingu - mają być wprost identyfikowane w komunikatach ratingowych.

Bartosz Bacia
doktor nauk prawnych,
radca prawny, były członek Komitetu Technicznego ESMA ds. agencji ratingowych

Dokument konsultacyjny ESMA o zmianie „Wytycznych w zakresie wymogów dotyczących ujawnień mających zastosowanie do ratingów kredytowych” (Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings) stanowi kolejny krok na ścieżce implementacji ogłoszonego w maju 2018 r. przez Komisję Europejską „Planu działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego” (Action Plan: Financing Sustainable Growth). Mimo iż proponowane zmiany dotyczą formalnie rozszerzenia obowiązków raportowych dla agencji ratingowych, ich zakres de facto zapowiada – dla sporej części małych i średnich agencji ratingowych – rewizję podejścia metodologicznego.

Brak standardów rynkowych

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach agencje zwiększyły wysiłki w celu pełniejszej oceny wpływu czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego na ryzyko kredytowe danego emitenta. Zmiany w metodologii ratingowej, jeżeli zwiększają siłę predykcyjną ratingów, przyczyniają się do bardziej zrównoważonej alokacji kapitału i poprawiają przepływ informacji pomiędzy emitentami a inwestorami. Trudno jednak nie zauważyć, iż obecnie brak jest powszechnie akceptowanych standardów rynkowych w zakresie inkorporowania czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego do procesu oceny ryzyka kredytowego.

Będąca przedmiotem konsultacji propozycja zmiany powinności w sprawie obowiązkowych ujawnień dokonywanych przez agencje ratingowe zakłada, iż w komunikacie ratingowym każda z nich będzie zobowiązana określić, czy czynniki środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego stanowiły główną przyczynę podjęcia określonej decyzji ratingowej. O ile idea pełniejszego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI