Rynek Finansowy. OZE: Pogoda dla prosumentów

Rynek Finansowy. OZE: Pogoda dla prosumentów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pięć lat temu fotowoltaika była wielką nieobecną w polskim miksie energetycznym. Obecnie elektrownie słoneczne dysponują łączną mocą na poziomie około 700 MW, a liczba oddawanych do użytku źródeł energii rośnie skokowo. Potencjał fotowoltaiki dostrzega sektor finansowy, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który na kredytowanie małych i średnich farm słonecznych w Polsce do roku 2022 przeznaczył łącznie 450 mln zł.

Za dynamiczny rozwój tego segmentu OZE odpowiada przede wszystkim znaczące zwiększenie opłacalności pozyskiwania energii ze słońca. Podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Jarosław Bogacz, dyrektor w firmie ENGIE Zielona Energia, przypomniał, iż na przestrzeni ostatnich lat wydatki związane z inwestycjami w fotowoltaikę obniżyły się niemal dwukrotnie, przy równoczesnym wzroście cen prądu. Tak korzystna zmiana wskaźnika C/I przekonała w pierwszej kolejności prosumentów, czyli osoby indywidualne i firmy wytwarzające energię głównie na własne potrzeby. Według analiz przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, łączna moc prosumenckich instalacji fotowoltaicznych wzrosła w latach 2016-2018 ponad trzykrotnie, z około 100 do 350 MW, i trend ten jest kontynuowany.

Należy jednak pamiętać, iż w branży energetycznej efektywność ekonomiczna jest tylko jednym z czynników stymulujących rynek. Skłonność do inwestowania w produkcję energii elektrycznej, w szczególności OZE, uzależniona jest również od otoczenia regulacyjnego, które w ostatnich latach nie było przyjazne dla sektora. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówił w Krynicy wręcz o „totalnym braku zaufania” pomiędzy inwestorami a stroną rządową. Przyczyną tak poważnego pogorszenia relacji były zarówno perturbacje towarzyszące tworzeniu przepisów regulujących rynek odnawialnych źródeł energii, jak też brak stabilności na rynku tzw. zielonych certyfikatów. Konsekwencją tego ostatniego zjawiska było masowe wypowiadanie umów, zawartych z właścicielami farm wiatrowych przez spółki energetyczne. Elementem warunkującym powodzenie inwestycji w odnawialne źródła energii jest wreszcie dostęp do efektywnego finansowania realizowanych przedsięwzięć.

Energia ze słońca: nowa polska specjalność?

W 2019 r. Polska może znaleźć się już na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych – twierdzą autorzy najnowszej edycji raportu poświęconego polskiej energetyce słonecznej, publikowanego od siedmiu lat przez Instytut Energetyki Odnawialnej. W gronie partnerów tej publikacji znalazło się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Związek Banków Polskich. To właśnie polski sektor bankowy od dłuższego czasu aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań stymulujących rozwój niskoemisyjnej energetyki. Wśród czynników sprzyjających budowie kolejnych instalacji dokument wymienia m.in. przyjętą w listopadzie ubiegłego roku Politykę Energetyczną Polski.

Przyjęty cel 21% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. przełożyć się ma na ok. 27% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej netto” – czytamy w opracowaniu. Plany obecnej ekipy rządzącej nie uwzględniają dalszej rozbudowy sieci ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK