Rynek Finansowy: Kronika – styczeń 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

Wydarzenia i wskaźniki

 • Produkt Krajowy Brutto w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł w 2009 r. o 1,7 proc. r/r wobec 5 proc. w roku poprzednim – podał Główny Urząd statystyczny. war-tość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła o 1,7 proc. r/r (wobec 5,0 proc. r/r rok wcześniej), w przemyśle o 1,1 proc. (wobec 6,6 proc.), w budownictwie 4,7 proc. (wobec 9,1 proc.), w sektorze usług rynkowych – finansów 2,5 proc. (wobec 5,3 proc.). Popyt krajowy spadł o 0,9 proc. r/r (wobec +5,5 proc.), spożycie ogółem wzrosło o 0,2 proc. (wobec 6,3 proc.), spożycie indywidualne – o 2,3 proc. (wobec 5,9 proc.). nakłady brutto na środki trwale zmniejszyły się o 0,3 proc., rok wcześniej wzrosły o 8,2 proc. stopa inwestycji w gospodarce (tj. relacja nakładów brutto na środki trwale do PKB w cenach bieżących) wyniosła 21,0 proc., rok wcześniej było to 22,1 proc. według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej narodowego Banku Polskiego wzrost PKB w 2009 r. miał wynieść 1,3 proc., ustawa budżetowa na 2010 rok zakłada wzrost finansów o 0,9 proc. Jednak przedstawiciele rządu wielokrotnie przyznawali już, że wzrost będzie szybszy – w granicach 1,6-2,0 proc.

 • Ministrowie finansów krajów Unii europejskiej rozważą wprowadzenie podatku od banków na wzór tego, jaki został w połowie stycznia zapowiedziany w stanach zjednoczonych – powiedziała minister finansów Hiszpanii elena salgado. dodała, że taki podatek, zaproponowany przez szwecję, będzie jednym z tematów nieformalnej dyskusji ministrów finansów „27” na spotkaniu w Madrycie w połowie kwietnia.

 • w 2009 r., jak podaje eurostat, dochód narodowy Polski przy uwzględnieniu tego, co rzeczywiście możemy kupić w naszym kraju za euro, wyniósł 535 mld euro. to wyraźnie więcej niż w tym czasie wypracowała Holandia (515 mld euro). Przed nami znalazły się już tylko kraje tzw. wielkiej piątki: niemcy, wielka Brytania, Francja, włochy i Hiszpania.
 • deficyt w 2009 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 24-25 mld zł wobec planowanych 27,2 mld zł. tym samym jego wysokość będzie zbliżona do poziomu z 2008 r. O dwa miliardy zł wyższe były dochody niepodatkowe, z czego blisko 700 mln zł pochodziło z dywidendy ze spółek skarbu Państwa.
 • Oficjalne polskie aktywa rezerwowe na koniec grudnia 2009 r. spadły o 8 mld zł w stosunku do października i wyniosły 226,85 mld zł. w tym samym czasie w 2008 r. wynosiły one 184,1 mld zł. Liczone w euro, aktywa spadły w listopadzie o 1,3 mld euro do 56,5 mld euro.
 • Przychody uzyskane z prywatyzacji w 2009 r. wyniosły 6,97 mld zł brutto. Planowane na 7,1 mld zł dochody z dywidend osiągnęły 7,84 mld zł, co oznacza wykonanie w 110,4 proc. Przychody uzyskane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI