Rynek finansowy: Kronika – październik 2008

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Rząd przyjął harmonogram przyjęcia Polski do strefy euro, który zakłada, że przystąpienie nastąpi 1 stycznia 2012 r. Proces przygotowań podzielono na 4 etapy. Pierwszy przed włączeniem złotego do ERM2. Drugi od włączenia do ERM2 do decyzji Ecofin o uchyleniu derogacji. Trzeci od decyzji Ecofin do momentu przystąpienia do EMU i czwarty po przyjęciu euro.


Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcia zagrożonym utratą płynności funduszom TFI lub ubezpieczycielom mającym siedzibę w Polsce. Mogą to być m.in. gwarancje, pożyczki skarbowych papierów wartościowych, sprzedaż papierów skarbowych z odroczonym terminem płatności lub rozłożenie na raty. Zgodnie z projektem rządowym Skarb Państwa będzie mógł udzielić gwarancji spłaty przez banki kredytu refinansowego zaciągniętego w NBP, aby nie utraciły one płynności.

Sektor bankowy po 8 miesiącach br. zanotował 11,3 mld zł zysku. To o 20 proc., czyli o 1,9 mld zł, więcej niż w tym samym okresie 2007 r. – powiedział szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza. Zaznaczył, że nie występuje zagrożenie wypłacalności banków, udział należności zagrożonych w należnościach liczonych ogółem zmniejszył się na koniec sierpnia br. do rekordowo niskiego poziomu 4,7 proc.

Działające w Polsce banki zapowiadają bardziej szczegółową weryfikację zdolności kredytowej osób zamierzających pożyczyć pieniądze. Takie założenia zostały zaprezentowane podczas zorganizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej III Kongresu Ryzyka Bankowego. Eksperci podkreślają, że pomimo zawirowań na światowych rynkach finansowych klienci polskich oddziałów międzynarodowych banków nie mają powodów do obaw. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI