Rynek finansowy: Kronika – maj 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W kwietniu tego roku stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc. wobec 11,7 proc. w marcu. W analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła ona 13 proc. Zarejestrowanych osób bezrobotnych było o 295 tys. mniej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się wobec marca o 76 tys. osób. W kwietniu pracodawcy zgłosili do urzędów 110 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 7,7 tys. więcej niż rok temu. Najwięcej ofert pracy zgłoszono na Mazowszu (12,7 tys.), Śląsku (11,5 tys.) oraz w Wielkopolsce (9,7 tys.). Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim - o 0,8 pkt. proc.

Komisja Europejska w wiosennym raporcie podniosła prognozy wzrostu gospodarczego w tym roku w UE i strefie euro. Jej zdaniem europejskiej gospodarce pomagają niskie ceny ropy, słabość euro i prowadzony przez EBC program luzowania ilościowego (QE). KE mocno obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Grecji na ten rok. O ile jeszcze w lutym przewidywano dynamikę wynoszącą 2,5 proc. PKB, to teraz szacunki mówią o wzroście 0,5 proc.

Problem nieterminowych płatności przez kontrahentów MŚP pogłębił się – wynika z najnowszej edycji Raportu BIG InfoMonitor, prezentującego Indeks Zatorów Płatniczych BIG. Od września notowanie Indeksu BIG obniżyło się o 3,4 pkt. proc. i obecnie wynosi 12,6 pkt. Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. zł. W co szóstej w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów, podczas gdy w poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma.

TRANSAKCJE

Raiffeisen Polbank zawarł umowę z EVO Payments International (EVO) o strategicznym partnerstwie w zakresie rozwoju biznesu terminalowego w Polsce. W ramach współpracy bank przekaże zarządzanie biznesem terminalowym do nowej spółki stworzonej przez EVO do współpracy z nim. Przewiduje się, że po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony organów nadzoru realizacja umowy nastąpi w III kw. 2015 r.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem kończy trzecią pod względem wielkości transakcję konsolidacyjną w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pod koniec stycznia ogłoszono plan przejęcia TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. w Sopocie, którego aktywa funduszy wynosiły wówczas 965,38 mln zł. SKOK TFI S.A. otrzymają akcje Altus TFI S.A. nowej emisji serii G o wartości do 15 mln zł, które następnie zostaną odkupione przez Altus TFI S.A. i umorzone. Przejęcie planowane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI