Rynek finansowy: Kronika- grudzień 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

GUS podał dane o PKB za trzeci kwartał. Znów na przekór analitykom Polska gospodarka wzrosła rok do roku o 4,2 proc. Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) spadła w III kw. 2011 r. do 9,3 proc. z 9,5 proc. odnotowanych kwartał wcześniej. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w ostatnim kwartale 56,4 proc. wobec 56,0 proc. w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia - 51,1 proc. wobec 50,7 proc. kwartał wcześniej. Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku 2011 r. o 4,1 proc. w ujęciu miesięcznym i zwiększyła się o 11,2 proc. r./r.

Komisja Europejska przyjęła propozycję podatku od transakcji finansowych w UE. KE liczy, że zyska 55 mld euro rocznie. Pomysł podatku od transakcji finansowych pojawił się w propozycji budżetu Unii na lata 2014- 20. Propozycja dotyczy całej UE, a nie tylko strefy euro. Podatek ma być niski – od 0,01 do 0,1 proc. w zależności od rodzaju transakcji. Pomysł polega na tym, by część zysków trafiała do budżetu UE, jako tzw. nowe źródła dochodu, a nie tylko do budżetów narodowych. Komisja liczy, że jeśli jej pomysł zostanie wdrożony, Unia zyska 55 mld euro rocznie.

Narodowy Bank Polski stał się uczestnikiem Nowych Porozumień Pożyczkowych – New Arrangements to Borrow (NAB), do których mogą przystępować państwa członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub banki centralne tych państw. Jako uczestnik NAB, NBP pozostaje w gotowości do wypłacenia MFW oprocentowanej pożyczki, do kwoty odpowiadającej 2,53 mld SDR (3,95 mld USD, wg kursu z 17 listopada 2011 r.). Przekazanie środków nastąpi w przypadku, gdy MFW uzna za niezbędne zwrócenie się do uczestników NAB z wnioskiem o zwiększenie jego zasobów.

Banki finansujące swoją działalność z tzw. lokat antypodatkowych, w szczególności te, w których obserwuje się znaczącą koncentrację tego typu lokat w źródłach finansowania, narażone są na gwałtowny odpływ środków oraz/lub gwałtowny wzrost kosztów finansowania spowodowany wejściem w życie proponowanych zmian w przepisach ordynacji podatkowej. Z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że według stanu na 31 sierpnia tzw. lokaty antypodatkowe stanowiły ok. 20 proc. depozytów gospodarstw domowych w bankach posiadających tego typu produkty, zaś w całym sektorze udział ten wynosił ok. 17 proc. Łączna wartość zgromadzonych przez banki tego typu środków przekroczyła 70 mld zł.

TRANSAKCJE

Spółka Dexii Kommunalkredit Bank Polska, jednodziałowy bank specjalizujący się w finansowaniu samorządów i inwestycji infrastrukturalnych, został wystawiony na sprzedaż. Bank prowadzi w Polsce działalność w bardzo ograniczonym zakresie. Był aktywny przed kryzysem, ale gdy spółka matka wpadła w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI