Rynek finansowy: Kredyty walutowe dywidendy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.11.foto.016.400xAkcjonariusze polskich banków nie będą w przyszłym roku najszczęśliwsi. Chodzi nie otrzymają jej po raz kolejny.

Przemysław Szubański

Banki zaangażowane w kredyty walutowe otrzymają w najbliższym czasie od Komisji Nadzoru Finansowego decyzje w sprawie dodatkowych wymogów kapitałowych – zapowiedział niedawno zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak. Zalecenie może dotyczyć 10-15 banków. Może też – choć, według słów Kwaśniaka, nie musi – oznaczać brak dywidendy. – One dostaną bufory, dla niektórych kosztowne, ale czy będą mogły wypłacić dywidendę, tego nie jestem w stanie powiedzieć – mówił wiceszef KNF. Tymczasem…

Obniżone wypłaty

Pod koniec ubiegłego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do banków pismo, w którym wskazywał, że odpowiednie ich działania służące budowaniu silnej bazy kapitałowej w okresie relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej pozwolą na dalszy stabilny rozwój sektora bankowego. Za tym poszły konkretne zalecenia. Dywidendę mogły wypłacić banki spełniające łącznie następujące kryteria:

 • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 9 proc. (+ 3-proc. bufor ryzyka systemowego dla banków o udziale w depozytach sektora wyższym niż 5 proc.);
 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12,5 proc. (+ 3-proc. bufor ryzyka systemowego dla banków o udziale w depozytach sektora wyższym niż 5 proc.);
 • ocena BION końcowa wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);
 • ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).

Efekt? Banki komercyjne, których wynik finansowy za 2014 r. wyniósł łącznie 15 118 mld zł, pozostawiły 47,8 proc. zysków, tj. 7 291 mln zł. W formie dywidendy wypłaciły 29,5 proc. zysku, tj. 4,5 mld zł, a 22,7 proc. (3 459 mln zł) pozostała nierozdysponowana i zalicza się do funduszy własnych banków. Ta ostatnia sytuacja zdarzyła się w polskim sektorze bankowym po raz pierwszy i jest efektem wstrzymania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI