Rynek Finansowy: Jak wykształcić bankowca na miarę epoki cyfrowej?

Rynek Finansowy: Jak wykształcić bankowca na miarę epoki cyfrowej?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Digitalizacja gospodarki niesie rozliczne korzyści nie tylko dla klientów. Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany sprzyjają przeorientowaniu modeli kształtowania kompetencji zawodowych pracowników branży finansowej. Szczególnego znaczenia nabiera rozwój miękkich kompetencji oraz elastyczność, pozwalająca pracownikom na szybkie odnalezienie się w nowych uwarunkowaniach.

„Przed sektorem finansowym stoi szereg wyzwań, które będą w znaczącym stopniu wpływać na jego działalność w perspektywie 3-5 lat. Wyzwania te są pochodną trendów, jakie występują, a których oddziaływanie z dużym prawdopodobieństwem będzie rosnąć w analizowanym okresie. Trendy te powiązane są z takimi procesami, jak: konsolidacja sektora, automatyzacja i cyfryzacja, wzrost liczby regulacji prawnych, konieczność uelastyczniania działalności, nacisk na klientocentryzm, pracownikocentryzm, a także rosnące oczekiwania dotyczące standardów etycznych. Każdy z tych trendów generuje innego rodzaju wyzwania, na które instytucje muszą odpowiedzieć, tak by móc efektywnie działać i rozwijać się mimo zmian warunków zewnętrznych” – to zwięzłe podsumowanie rynkowego status quo znalazło się w „Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy”. Raport, powstał na zlecenie PARP jako efekt współpracy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego, w kompleksowy sposób analizuje wpływ rozmaitych czynników zewnętrznych na zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacji i rozwoju kompetencji. Najistotniejsze wnioski z przeprowadzonych badań sformułowane zostały w postaci rekomendacji. – Zalecenia te mają charakter strategiczny, wskazując na konieczność działania wielotorowego i długofalowego – podkreśliła Mariola Szymańska-Koszczyc, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego i wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Pracownik zorientowany na klienta

Wizja cięć kadrowych budzi zrozumiałe obawy o przyszłość tysięcy pracowników polskich instytucji finansowych. Twórcy „Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego” przypominają, iż proces ten podyktowany jest wieloma niezależnymi czynnikami. Obok wspomnianej na wstępie cyfryzacji banki i ubezpieczyciele muszą zmierzyć się z rosnącą konkurencją, zarówno ze strony dotychczasowych rywali, jak i fintechów czy globalnych platform internetowych. Warunkiem utrzymania działalności dla wielu podmiotów będzie konsolidacja, a tej z reguły towarzyszy likwidacja dublujących się stanowisk. Ograniczaniu zatrudnienia sprzyja też rosnące zainteresowanie takimi modelami biznesowymi, jak outsourcing czy crosselling. „Wszystko to (…) przełoży się na spadek zapotrzebowania tak na pracowników front office, jak i back office” – czytamy w raporcie. Jego autorzy sugerują instytucjom finansowym przejęcie części odpowiedzialności za kształtowanie ścieżki kariery osób wytypowanych do zwolnienia. Przekwalifikowanie obejmuje również tę część załogi, która pozostanie na dotychczasowych stanowiskach. Kluczową kompetencją staje się optymalne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez otoczenie teleinformatyczne, właściwa identyfikacja potrzeb potencjalnego nabywcy i przedstawienie oferty jak najpełniej dopasowanej do jego oczekiwań. Analizy rynku potwierdziły, iż pomiędzy tymi dwoma obszarami istnieje ścisłe powiązanie. „Tylko kadry posiadające wiedzę o biznesie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK