Rynek finansowy: Ekonomia dla przyszłości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Tegoroczny IX Kongres Ekonomistów Polskich ( 28-29.11.2013 r.) był wyjątkowym wydarzeniem dla świata polskiej nauki. Spotkanie najwybitniejszych polskich specjalistów, a także aż sześciu byłych premierów, skoncentrowane było, jak brzmiał podtytuł kongresu, na Odkrywaniu natury i przyczyny zjawisk gospodarczych.

Luminarze nauk ekonomicznych nie kryli faktu, że ich dziedzina jest często uważana przez społeczeństwo i wielu polityków za tę kategorię nauki, która nie potrafiła dostrzec w porę nadchodzącego globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008. Dlatego zdecydowana większość referatów i dyskusji panelowych, skoncentrowana była na wyjaśnieniu tego fenomenu. Nie brakło też głosów o zagrożeniach i nadziejach dla polskiej gospodarki, po powoli ustępującym światowym kryzysie ekonomicznym. Z braku miejsca z konieczności skoncentrowaliśmy się na przedstawieniu tylko kilku fragmentów najciekawszych wypowiedzi z sesji plenarnej Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Oto one:

Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: Globalny kryzys spowodował, że za zjawiska gospodarcze z lat 2007-2008 obwiniani są ekonomiści, a reputacja tej dziedziny nauki ucierpiała w oczach opinii publicznej. Chcemy, aby nasz kongres próbował odpowiedzieć na pytanie, jakie przyczyny spowodowały wybuch globalnego kryzysu i jaką rolę odegrała tu teoria ekonomii i sami ekonomiści.

Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP: W kancelarii premiera głosy polskich ekonomistów są wnikliwie słuchane i brane pod uwagę, bo stoją przed nami istotne wybory publiczne, a od nich nie zwolni nas nawet najbardziej rzetelna analiza ekonomiczna. Dotyczy to relacji polityki i strategii gospodarczej. Pomijając często omawiany problem OFE, musimy skoncentrować się na wyborze strategii polityki energetycznej. A także na takich fundamentalnych kwestiach, jak bezpieczeństwo państwa czy suwerenna polityka gospodarcza.

Prof. Michał Kleiber, prezes PAN: Nie ma wątpliwości, że ekonomia jest kluczem do tworzenia wielu polityk państwa, jest wręcz kluczem do przyszłości. Mówienie o przyszłości jest nieskończenie trudne, bo jej nie znamy, a każdy z nas może przypomnieć sobie dziesiątki nietrafionych prognoz. Wydaje mi się, że każde spotkanie poświęcone naukom społecznym – w tym ekonomii – nie może abstrahować od megatrendów, które nas czekają i mają duże szanse na spełnienie w ciągu 10-20 lat. Należy do nich: demografia, wyczerpywanie się zasobów, zmiany klimatyczne, globalizacja, zmieniający się charakter rynku oraz tworzenie się społeczeństwa wiedzy. Dziś to ważne pola globalnej rywalizacji. Rośnie także świadomość naszej globalnej współodpowiedzialności. Te megatrendy są ściśle związane z ekonomią i muszą być uwzględniane w strategicznych rozważaniach ekonomicznych.

Prof. Marek Belka, prezes NBP: Ekonomia jako dyscyplina naukowa nie radzi sobie z odpowiedzią na przyczyny obserwowanych zjawisk. Metodyka nastawiona jest przede wszystkim na skutki podejmowanych działań. Nie potrafi odpowiadać na przyczyny skutków, łatwiej jest jej przewidywać przeszłość niż przyszłość, ale i w tym też nie mamy wielu sukcesów. Mimo sporego upływu czasu od pojawienia się kryzysu finansowego z lat 2007 i 2008, istota zjawisk, które go spowodowały stale się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI