Rynek finansowania nieruchomości: Kredyty mieszkaniowe od 2012 r. w stagnacji

Rynek finansowania nieruchomości: Kredyty mieszkaniowe od 2012 r. w stagnacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już od czterech lat liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych jest stała i oscyluje wokół 200 tys. umów zawieranych rocznie. Jednak wartość udzielonych kredytów w poszczególnych latach, wskutek wzrostu średniej kwoty kredytu, powoli rośnie. W 2015 r. wartość udzielonych kredytów była, w porównaniu z 2012 r., o 3,4 proc. wyższa, a w roku 2016 - w okresie 9 miesięcy (31,2 mld zł), była w porównaniu z 2012 rokiem, wyższa o 3,5 proc.

dr Andrzej Topiński
Główny ekonomista Biura
Informacji Kredytowej

Utrzymujący się od czterech lat stały poziom kredytowania mieszkalnictwa przy rosnących dochodach ludności, stabilnych cenach mieszkań na rynku pierwotnym i rosnącej liczbie nowych nieruchomości sprzedawanych przez deweloperów, tłumaczy się m.in. zaostrzaniem przez banki kryteriów udzielania tych kredytów.

Więcej kredytów mieszkaniowych zaciągają młodzi

Ponad połowę kredytów mieszkaniowych (w 2016 r. 58 proc. wszystkich) zaciągnęły osoby mające poniżej 35 lat. To nie dziwi, ale zaskakuje rosnący od 2013 r. udział tej grupy kredytobiorców mieszkaniowych. Spadają udziały kredytobiorców w starszych grupach wiekowych.

Oznacza to też, że starsze pokolenia w niewielkim i słabnącym stopniu wspomagają obecnie młodych, występując w roli współkredytobiorcy, w umowach kredytowych swych dzieci.

Mniej kobiet wśród kredytobiorców

Kobiety jako współkredytobiorczynie występują w połowie zawieranych umów kredytowych, ale ich udział w liczbie podpisywanych umów w ostatnich latach spada.

We wrześniu 2016 r. 3598 tys. osób obsługiwało 2 205 tys. kredytów mieszkaniowych, średnio z jednym rachunkiem powiązanych było więc 1,63 współkredytobiorców. Średnio na osobę przypadała kwota 111 tys. zobowiązania, na koniec 2012 r. zobowiązanie na osobę było o 3,4 proc. niższe. Na wzrost średniego zobowiązania, obok wzrostu kwot udzielanych kredytów, miał też wpływ wzrost kursu franka szwajcarskiego.

W 2012 r. średnia kwota udzielonego kredytu wynosiła 158,6 tys. zł, w 2016 r. 211 tys. zł.

Mieszkańcy głównych aglomeracji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI