Rynek ewoluuje w reakcji na Rekomendację U

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

charchula.krzysztof.02.400x225Rozmowa z Krzysztofem Charchułą - Prezesem Zarządu BZ WBK-AVIVA Towarzystw Ubezpieczeń, Przewodniczącym Zespołu ds. Bancassurance PIU

Krzysztof Charchuła: Co wynika z raportu jaki przygotowało PIU na koniec kwartału? Po pierwsze, że w stosunku do okresu, który był rekordowy jeśli chodzi o udział kanału bancassurance w ubezpieczeniach na życie, czyli 2012 roku, nastąpił spadek w składce zebranej przez dwa kwartały 2014. Jest to spowodowane wycofaniem się niektórych ubezpieczycieli z oferowania tzw. polisolokat w związku z ich opodatkowaniem, jak również z innych bardziej agresywnych polis, z tzw. struktur, które gwarantowały jakieś zyski. Wydaje się, że to nie był produkt dobrze zrozumiany przez klientów. Drugie spostrzeżenie jest takie, że w produktach ubezpieczeń na życie, szczególnie  powiązanych z kredytami bankowymi, jest dominacja modelu grupowego w 100 procentach. To będzie miało wpływ na to, w jaki sposób Rekomendacja U będzie wdrażana. Stuprocentowy model grupowy w produktach powiązanych z produktami bankowymi  zmieni się w ciągu najbliższego roku. W przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych widzimy wzrost udziału kanału bancasurrance w składce zebranej, natomiast w stosunku do życiowego, gdzie udział bancasurrance jest powyżej 40 proc. to jest niecałe 10 proc. w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – również dominują polisy grupowe, ale niektórzy ubezpieczyciele proponują produkty indywidualne. Zatem rynek rośnie choć nie w produktach inwestycyjnych, bardziej ochronnych i jest zdominowany przez model grupowy, który z różnych powodów może być niewygodny dla banków i ubezpieczycieli pod rządami Rekomendacji U.

Maciej Malek: Czy zmiany są adekwatne do nowych warunków, które Rekomendacja U ukształtowała? Jak to możne w przyszłości wpływać na dynamikę rynku?

KCh: W zasadzie o zmianach raport nic nie mówi. Mówi o stanie, który jest na koniec II kwartału, czyli jak wygląda obraz przed wdrożeniem Rekomendacji U. Oczywiście zmieni ona model funkcjonowania banków, banków z ubezpieczycielami, sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych dla klientów, zatem udział produktów sprzedawanych w formie indywidualnej zwiększy się. Może się okazać, że niektóre banki wycofają się z oferowania niektórych produktów – przynajmniej przez okres przejściowy. Zatem III kwartał może być ciekawym okresem jeśli chodzi o sytuację na rynku. Myślę, że biorąc pod uwagę udział ubezpieczeń w dochodach banków i ważność dla klientów oferty ubezpieczeniowej oferowanej przez banki do końca 2015 roku wszyscy ubezpieczyciele znajdą rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli na spełnienie oczekiwań regulatora – wprowadzenie dobrych praktyk – z drugiej strony pozwoli lepiej prowadzić biznes z korzyścią zarówno dla akcjonariuszy jak i dla klientów.      

Zobacz rownież rozmowę w wersji wideo: „Krzysztof Charchuła: Rynek ewoluuje w reakcji na Rekomendację U

aleBank.pl