Rynek bankowy: Kredyt technologiczny w akcji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.23.a.150xW lipcu uruchomiono nowy system kredytu technologicznego. Oczekiwany tak przez przedsiębiorców, jak i przez same banki. Obydwa środowiska są przekonane, że w okresie spowolnienia gospodarczego będzie to szczególnie przydatny instrument wspierający rozwój akcji kredytowej dla proinnowacyjnych fi rm.

ARKADIUSZ LEWICKI

Polska ma jeden z najniższych w Europie poziom nakładów na badania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Jedną z głównych tego przyczyn jest brak wystarczających funduszy na finansowanie innowacji. Wyniki badania przeprowadzonego w 2008 r. przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Raport „Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty”, pod red. Aleksandra Żołnierskiego, PARP, 2009) wskazują, że przedsiębiorstwa finansują proces innowacyjny głównie ze środków własnych. Kolejnym, istotnym źródłem finansowania są jednak kredyty bankowe.

Pokryły one prawie 40 proc. wydatków na innowacje prywatnych małych firm i ok. jednej trzeciej nakładów przedsiębiorstw średnich. Jak wynika z raportu, najważniejszą kategorią takich nakładów pozostają nakłady inwestycyjne. Polski sektor MŚP nadal wdraża więcej innowacji procesowych, czyli usprawnień sposobu wytwarzania, niż nowych produktów. Świadczy to zarówno o ciągłej potrzebie modernizacji, jak i odzwierciedla transfer technologii zawarty w sprzęcie, czyli wdrażanie rozwiązań powstałych poza tym przedsiębiorstwem.

W okresie globalizacji i rosnącej konkurencji międzynarodowej to jednak nie wystarczy. Zdolność do tworzenia i wdrażania „nowego” staje się kluczowym warunkiem sukcesu gospodarczego. Potrzebna jest więc realna intensyfikacja współpracy z sektorem nauki i narzędzia wspierające wdrożenia. A ponieważ MŚP stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorców, podejmowaneinstrumenty stymulujące powinny zakładać też możliwe najszersze pobudzanie komercyjnych źródeł finansowania. Do takich mechanizmów należą np. instrumenty zwrotne z dopłatami do spłaty oprocentowania lub kapitału ze środków publicznych.

NOWY SYSTEM

Nowy system kredytu technologicznego został opracowany i uruchomiony w wyniku inicjatywy Związku Banków Polskich i podjętych już w 2006 r. prac nad reformą ówczesnego systemu, w którym kredytu technologicznego udzielał i spłacał wyłącznie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla polskich przedsiębiorców kredyt technologiczny będzie szansą na wsparcie innowacyjnych inwestycji i poprawę konkurencyjności.

BANKI KOMERCYJNE, KTÓRE JUŻ PRZYSTĄPIŁY DO NOWEGO SYSTEMU

 • Bank BPH SA
 • Bank Pekao SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Bank PKO BP SA
 • BRE Bank SA
 • Raiffeisen Bank Polska SA

Banki, które całkiem nieźle poradziły sobie z obsługą projektów proinnowacyjnych w okresie 2004-2006, mają nową możliwość rozwoju akcji kredytowej oraz pozyskania kolejnych, perspektywicznych klientów.

Nowy system jest uruchamiany zgodnie z przepisami Ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730). Projekt będzie działał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w którym BGK pełni rolę Instytucji Wdrażającej.

3 czerwca 2009 r. Ministerstwo Gospodarki podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pozwalającą na zawieranie przez BGK umów z bankami komercyjnymi i zrzeszającymi banki spółdzielcze o udzielaniu kredytu technologicznego, który będzie nowym instrumentem finansowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI