RPP pozostawiła otwartą przestrzeń dla obniżek stóp

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.01.150xZgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w lutym o 25 pb (podczas lutowego głosowania nie uczestniczyła Zyta Gilowska). Tym samym podstawowa stopa referencyjna spadnie do poziomu 3,75%. Sama decyzja pozostała jednak bez wpływu na notowania instrumentów na rynku stopy procentowej.

Jak podano w komunikacie, decyzje RPP w kolejnych miesiącach będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym od wyników marcowej projekcji makroekonomicznej NBP. To było właściwie najważniejsze zdanie z komunikatu Rady po posiedzeniu. Z punktu widzenia rynku jest to bardzo istotna informacja, ponieważ wciąż pozostawia otwartą kwestię dalszej kontynuacji cyklu obniżek stóp procentowych. Taką tezę powtórzył również w wypowiedzi prezes NBP Marek Belka, zaznaczając, że nie wyklucza obniżki stóp procentowych w marcu. Jego zdaniem potrzebna jest teraz analiza napływających danych makroekonomicznych, a także perspektyw gospodarki w kolejnych kwartałach. Takie stwierdzenie było o tyle istotne, że teoretycznie biorąc pod uwagę wypowiedzi członków RPP po posiedzeniu styczniowym nie można było wykluczyć, że Rada zwróci uwagę na możliwy koniec cyklu obniżek i zmieni strategię na „wait and see”. Jak jednak powiedział prezes NBP Rada nie zapowiada takiej zmiany.

130208.rynek.st.procentowe.02.435x348
tabela

Mimo otwartej perspektywy kontynuacji cyklu w kolejnych miesiącach, taki ton komentarza rozczarował rynek, który dyskontował obniżki o kolejne 75 pb w 2013 r. i spadek stopy referencyjnej NBP do poziomu 3,00%. W efekcie po konferencji prasowej rentowności obligacji skarbowych wzrosły o 4-8 pb, natomiast kwotowania instrumentów pochodnych IRS o 2-4 pb. Naszym zdaniem po wyraźnym osłabieniu rynku teraz powinniśmy obserwować stabilizację notowań. W najbliższych tygodniach możliwy jest spadek rentowności w oczekiwaniu na publikację danych nt. inflacji w styczniu (14.02), która powinna spaść wyraźnie poniżej 2,0%. Czynnikiem wspierającym notowania jest też potencjalne ryzyko związane z odwołaniem J. Winieckiego ze składu RPP i wyborem nowego kandydata, bardziej skłonnego do redukcji stóp procentowych (ewentualna zmiana będzie uzależniona od decyzji sądu, którą poznamy 13.02). Ponadto widoczne podczas środowej sesji lekkie, ale jednak spadki rentowności obligacji niemieckich i amerykańskich mogą być sygnałem korekty na rynkach bazowych w perspektywie najbliższych tygodni.

130208.rynek.st.procentowe.01.494x472
wykres

W czwartek odbędzie się aukcja obligacji skarbowych serii PS0418 i WZ0117. W ofercie znajdą się papiery o łącznej wartości 4-6 mld PLN. Spodziewamy się, że rentowność PS0418 ukształtuje się poniżej 3,50%, natomiast cena WZ0117 wyniesie blisko 100,30 PLN. Spodziewamy się wysokiego popyt zarówno na papiery stało- jak i zmiennoprocentowe. W pierwszym przypadku część inwestorów może wykorzystywać środową przecenę, w drugim zabezpieczać się przed ryzykiem niższych obniżek stóp procentowych w relacji do poziomów już dyskontowanych przez rynek.

Na rynkach bazowych zajmie inwestorów dzisiaj wiele wydarzeń. Posiedzenia mają EBC i Bank Anglii a Unia Europejska rozpoczyna swój szczyt. Zakładamy, że stopy banków centralnych w obu przypadkach pozostaną dzisiaj bez zmian. Aprecjacja euro wyciąga wiele uwagi w ostatnim czasie. M. Draghi może odnieść się do tej kwestii, próbując werbalnie interweniować na rynku, ale nie wchodząc w wojnę walutową z rynkiem i nastrojami. Z dużym prawdopodobieństwem Draghi będzie prawdopodobnie musiał zwrócić uwagę na konsekwencje możliwości wcześniejszej spłaty 3Y LTRO. Z jednej strony prawdopodobnie zaakcentuje, że jest to objaw normalizacji warunków pieniężnych na rynku europejskim, ale z drugiej strony EBC jest gotowy do wsparcia jego uczestników szerszym instrumentarium stricte płynnościowym. Rynek pieniężny zareaguje prawdopodobnie na słowa M.Draghiego a jego sugestie dotyczące tego rynku ( i aktywności EBC poprzez transakcje płynnościowe) mogą mieć jednocześnie wpływ na ocenę EUR.

Z punktu widzenia  rynku pierwotnego warto zwrócić uwagę na dość dobrą aukcję niemieckiego długu 5-letniego, ze stosunkiem popytu do podaży na poziomie 1,9 (poprzednio w styczniu było to 1,81) i rentownością na poziomie 0,68%, ale także na dzisiejsze bardzo ciekawe z punktu widzenia ostatnich wydarzeń na europejskim rynku przetargi. Francja ma sprzedać obligacje ze środka i długiego końca krzywej a Hiszpania sprzedać ma 4 mld EUR w obligacjach 2Y, 5Y i 16Y.

130208.rynek.st.procentowe.03.705x426
wykres

 

Mirosław Budzicki
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna