Rozmowy o etyce w finansach

Rozmowy o etyce w finansach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spotkania autorskie są doskonałą okazją do rozmowy i wymiany obserwacji, co oczywiste, na temat prezentowanej książki, ale także szerszej dyskusji z autorem i z zaproszonymi gośćmi. Nie inaczej było w przypadku spotkania z prof. Paulem Dembinskim podczas prezentacji jego najnowszej książki "Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów".

Prof. Dembinski od lat zajmuje się zagadnieniem etyki w finansach. Jego działalność naukowa skupia się wokół badań związanych z etyką i finansami, przenikania się tych dwóch sfer, a także ich wzajemnych relacji. Kolejna jego książka stanowi kontynuację rozważań podjętych we wcześniejszej „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu”. Paul Dembinski jest także współprzewodniczącym jury międzynarodowego Konkursu Ethics & Trust in Finance Prize, którego polską edycję organizuje Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Dzięki jego aktywności dyskusja o etyce w sektorze finansów zatacza coraz szerszy krąg i dociera do coraz większej liczby odbiorców.

O książce słów kilka

Zanim przejdę do prezentacji tematów poruszanych podczas spotkania, warto w kilku zdaniach zaprezentować samą książkę. Prof. Dembinski w poszczególnych rozdziałach podejmuje próbę zidentyfikowania przyczyn (strukturalnych i cyklicznych), dla których etyka powinna być elementem kształtującym rynek finansowy. Następnie w toku wywodu podejmuje próbę przedstawienia definicji etyki, finansów i odpowiedzialności. Definicje te stanowią punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Definiując finanse, autor odwołuje się do poglądów Pierre’a-Noëla Girauda, który wskazywał, że finanse to swoisty handel obietnicami. Z kolei w przypadku prezentacji definicji etyki odwołuje się do poglądów Paula Ricoeur, który opracował definicję etyki stosowanej.

Punkt wyjścia do rozważań nad etyką stanowi pogląd, że etyka jest dążeniem do życia spełnionego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym (dla innych). Przyjęcie takiego sposobu definiowania etyki przekłada się na oczekiwania i zadania, jakie przypisywane są sektorowi finansowemu, a także na sposób oceny zachowań uczestników rynku. Autor przedstawia też definicję odpowiedzialności, oddzielając ją tym samym od etyki. Odpowiedzialność w odróżnieniu od etyki oceniana jest przez pryzmat intencji, świadomości potencjalnych konsekwencji oraz skali strat. W ostatniej części rozdziału drugiego prof. Dembinski prezentuje autorskie podejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI