Rozmowa w NBS: Mały biznes z rządowym wspomaganiem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kozinski.robert.01.a.100xZ Robertem Kozińskim, dyrektorem Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawia Grzegorz Krekora

27 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. W jakim kierunku idą nowe regulacje?

Nowelizacja ustawy została przewidziana w ramach przygotowanego dla gospodarki rządowego „Planu Stabilności i Rozwoju”. Ma ona na celu ułatwienie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznego finansowania poprzez wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji. Rząd chce dokapitalizować Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą 1-2 mld zł, co umożliwi udzielenie przedsiębiorcom poręczeń i gwarancji spłaty kredytów opiewających na łączną kwotę do 20 mld zł w roku 2009 i latach następnych. Aktualnie w dyspozycji BGK są środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu Poręczeń Unijnych, które – w myśl nowej ustawy – zostaną zlikwidowane, a ich aktywa netto zasilą fundusz statutowy BGK. Pozwoli to zwiększyć skalę działalności poręczeniowej w ramach rządowego programu pomocy dla sektora MSP, rozszerzyć grupę beneficjentów, wzmocnić system lokalnych i regionalnych funduszy, a także zwiększyć maksymalne kwoty jednostkowych poręczeń.

Dotychczas BGK zarządzał środkami na poręczenia i gwarancje w oparciu o szczegółowe zasady i zapisy ustawowe. Obecnie sposób ich dysponowania będzie określał program rządowy i wynikające z niego uzgodnienia bilateralne pomiędzy BGK i bankami – uczestnikami tego programu. Nowym instrumentem w ofercie BGK będzie portfelowa linia poręczeniowa przeznaczona dla sektora MSP. Oferta ta obejmuje wystandaryzowane produkty, które można szybko uruchomić i skierować do dużej grupy beneficjentów, w tym klientów banków spółdzielczych i zrzeszających.

Jak wygląda konstrukcja portfelowego poręczenia?

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie podpisywał bilateralne umowy z bankami, które chcą skorzystać z linii portfelowej. W umowach – zawieranych na dany rok – zostaną określone limity poręczeń przysługujących ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI