Rozmowa w BANKU: Agam Leszkiewicz – Wielka prywatyzacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

leszkiewicz.adam.01.100xRozmowa z Adamem Leszkiewiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Ile podmiotów jest wciąż pod nadzorem właścicielskim państwa?

Ta liczba się zmienia. Przybywa sprywatyzowanych podmiotów, a drugiej strony trwają procesy komercjalizacji. Ciągle jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem ok. 1150 podmiotów. W odniesieniu do ponad 400 Skarb Państwa jest właścicielem jednoosobowym, a w przypadku ponad 600 posiadamy częściowe udziały lub akcje. Mamy też pakiety mniejszościowe – obecnie 26 tzw. resztówek giełdowych i prawie 100 zwykłych. W odniesieniu do tych podmiotów, sytuacja zmienia się w zasadzie każdego dnia. Tylko w ubiegłym tygodniu sprzedaliśmy nasze udziały w czterech spółkach.

Mamy jasny, rozpisany do 2011 r., plan prywatyzacji. Obejmuje on prawie 800, spośród 1150 podmiotów. W ubiegłym roku zbyliśmy 117 z nich. W 59 przeprowadziliśmy procesy prywatyzacyjne, lecz nie znaleźliśmy dla nich odpowiedniego inwestora. W tym roku zakładamy większą dynamikę. Chcemy także pozbyć się „resztówek giełdowych” i „pozagiełdowych”. Mamy też jeszcze grupę trzydziestu „resztówek” z programu NFI i przynajmniej połowę z nich chcielibyśmy zbyć. Trwają w nich procedury wyceny. Planujemy także prywatyzację konkretnych podmiotów – na przykład GPW oraz pierwszej grupy chemicznej. Na pewno Skarb Państwa pozostanie właścicielem dwudziestu kilku strategicznych podmiotów, które zostały umieszczone na specjalnej liście. Ze względu na swoje szczególne znaczenie nie będą one prywatyzowane. Cały proces prywatyzacji jest dostosowany do bieżącej sytuacji rynkowej, którą stale monitorujemy. Chodzi o to, aby każdy projekt prywatyzacyjny był efektywny finansowo i korzystny dla spółki, bo sprzedaż nie jest celem samym w sobie.

Jakie znaczenie w realizacji polityki rządu ma program prywatyzacji?

Spowolnienie gospodarcze oraz światowy kryzys podkreślają znaczenie procesów prywatyzacyjnych. Prywatyzacja i przekształcenia własnościowe, a w konsekwencji własność prywatna są często najlepszym sposobem na przetrwanie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy. Procesy te są najczęściej powiązane z restrukturyzacją, obniżaniem kosztów i dostosowywaniem ich do efektów pracy. Prywatyzacja przynosi do spółki konkretny kapitał, technologie i know-how, a po stronie społecznej pakiety socjalne. Te narzędzia pozwalają wzmocnić firmę w trudnych okresach, a właśnie z taką sytuacją mamy teraz do czynienia. Prywatyzacja wzmacnia więc naszą gospodarkę, ale nie tylko poprzez wpływ na same spółki. Przychody z niej dodatkowo obniżają deficyt budżetowy, wzmacniają konkretne fundusze na rozwój nauki polskiej, restrukturyzację przedsiębiorstw, reprywatyzację czy rezerwę demograficzną. Dlatego jest to rządowy priorytet.

Dlaczego, skoro prywatyzacja jest tak korzystna dla firm, coraz głośniej protestują przeciwnicy tych procesów?

Prywatyzacja oznacza zmiany, a te przeważnie wywołują obawy. To zupełnie naturalne zjawisko. Przeprowadzając projekty prywatyzacyjne, staramy się pozyskać dobrych inwestorów, ale i prowadzić dialog z załogą i zaangażować ją w prowadzone procesy. Na przykład w przypadku KGHM czy Tauron podkreślamy, że sprzedajemy jedynie tzw. bezpieczny pakiet akcji/udziałów. Zapewniamy, że państwo zachowa swoją kontrolę, a te operacje nie będą miały bezpośredniego przełożenia na pracowników.

A w przypadku ENEI?

W tym przypadku realizujemy przygotowany już kilka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI