Rośnie frekwencja i temperatura

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds2012.naglowek.wwwW odróżnieniu od dżdżystej aury jaką powitał nas Wrocław, temperatura spotkania w centrum konferencyjnym przy ul. Św. Józefa nad Odrą rosła z każdą prezentacją.

Poczynając od modułu edukacyjnego-młodzież reagowała tyleż z zaciekawieniem, co młodzieńczą przekorą i refleksem, czego dowodziły tak pytania, jak dopowiedzi do niektórych kwestii moderatora, kończąc na ostatnim tego dnia wystąpieniu Jacka Ratajczyka poświeconemu propozycjom usprawnień w ramach makroekonomicznej analizy uwarunkowań w jakich JST realizują statutowe zadania.

121106.wroclaw.01.550x364

Wypowiedzi i pytania, niekiedy polemiczne, zawsze ad vocem, dowodzą, że treść i forma prezentacji trafiają w istotę problemów i barier, jakie stają się udziałem i doświadczeniem dnia codziennego samorządowców. Kolejna modyfikacja kolejności prezentacji -prowadzący pod wpływem temperatury dyskusji korygował na bieżąco wcześniejsze założenia agendy dały nadspodziewanie dobre efekty w postaci wyraźnej interakcji słuchacze -prelegenci.

Znalazło to odbicie w uwagach formułowanych podczas kuluarowych dyskusji, oraz w ankietach wypełnianych przez uczestników na zakończenie debaty. Miłe akcenty dopełniające prezentacji to wylosowanie upominku Mennicy Polskiej, oraz wręczenie certyfikatów i wyróżnień gminom dbającym o finanse samorządów i mieszkańców. Novum stanowiła prezentacja autorstwa koordynatora kampanii Związku Banków Polskich Grzegorza Kondka dedykowanej programowi Dokumenty Zastrzeżone. Ekspresyjna forma w połączeniu filmem obrazującym modus operandi sprawców przestępstw, których podstawę stanowi kradzież tożsamości pozwala żywić nadzieję, że samorządy jeszcze skuteczniej niż dotąd wesprą akcję informacyjną eliminującą do minimum negatywne skutki utraty lub kradzieży dokumentów.

 

121106.wroclaw.03.550x364

Grzegorz Kondek – Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 

Również prezentacja BPS-u marki znanej i uznanej na Dolnym Śląsku spotkała się z żywym rezonansem, tym większym, że odwołującym się do perspektyw, jakie otwiera realizacja projektów samorządowych w formule PPP, przy aktywnym udziale i wsparciu banku. Nasycenie treściami w połączeniu z dynamiczną formą sprostały -jak się zdaje-wysokim oczekiwaniom zebranych, co stanowi dla nas zachętę do podejmowania kolejnych projektów. Po prezentacji TUW-u, wypłynęła kwestia roszczeń odszkodowawczych w służbie zdrowia, szacowania związanych z tym ryzyk i optymalizacji kosztów składki ubezpieczeniowej -znaczącej w wolumenie wydatków systemu ochrony zdrowia. To kwestia, która wymagać będzie dogłębnej analizy i zorganizowania osobnej, interdyscyplinarnej konferencji poświeconej wielostronnym aspektom tego zagadnienia.

 

121106.wroclaw.08.550x364

Bożena Turek zaprezentowała zalety oferty ubezpieczeniowej TUW-u

 

W miarę postępu projektu jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia i opinie, oraz wnioski i inspiracje, które posłużą ewaluacji tematyki, treści i form prezentacji w ramach agendy merytorycznej. Dojrzewa w samorządach świadomość, że szereg trudności i niepowodzeń, poza znanymi przyczynami, ma swoje źródło w luce kompetencyjnej dotyczącej tak newralgicznych zagadnień jak szukanie alternatywnych źródeł finansowania, oceny, monitorowania i zarządzania projektami, szacowania ryzyk, czy komunikacji z otoczeniem. Zbigniew Wierzbicki z CRM, nieco prowokacyjnie wskazał na przykłady świadczące o czynniku ludzkim jako krytycznej luce bezpieczeństwa w realizowanych projektach. By ja minimalizować, należy weryfikować metodyki i narzędzia służące realizacji coraz bardziej złożonych zadań. Również w perspektywie kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej. Bogatsi o te wiedzę przygotowujemy się do kolejnego, oby równie udanego spotkania 8-mego listopada – tym razem w Katowicach.

121106.wroclaw.02.550x364

 

121106.wroclaw.04.550x364

Wójt gminy Malczyce Ryszard Skuła odbiera wyróżnienie Gmina Dbająca O Finanse Mieszkańców 2012

 

 

121106.wroclaw.05.550x364

W kuluarach trwały ożywione dyskusje

 

 

121106.wroclaw.06.550x364

Wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz odbiera wyróżnienie Gmina Dbająca O Finanse Mieszkańców 2012

 

 

121106.wroclaw.07.550x364

Daria Oleszczuk – Przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

 

121106.wroclaw.09.550x364

Jacek Ratajczyk – Ekspert Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 

 

121106.wroclaw.10.550x364

Paweł Kozłowski – Przedstawiciel regionalny Mennicy wręcza wylosowany upominek

 

Maciej Małek