Robert Pusz

Robert Pusz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależny członek Rady nadzorczej

Alior Bank

Dyrektor Biura Ryzyka PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za kształtowanie i realizację strategii ryzyka oraz nadzór nad wdrożeniem zasad zarządzania ryzykiem w Konglomeracie Finansowym PZU obejmującym spółki ubezpieczeniowe i banki.

Od początku swojej działalności zawodowej związany z obszarem aktuarialnym i ryzyka. Przez większą część działalności zawodowej związany z Grupą PZU. Przed objęciem funkcji Dyrektora Biura Ryzyka w Grupie PZU odpowiadał za zarządzanie ryzykiem w Aegon TU na Życie SA i Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, pełniąc funkcję Członka Zarządu w spółce ubezpieczeniowej.

Wcześniej odpowiadał za zarządzanie ryzykiem w TUiR Allianz SA oraz TU Allianz Życie Polska SA. Zasiada w radzie nadzorczej TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki należącej do Grupy PZU. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz studiów Executive MBA organizowanych przez Collegium Humanum Szkołę Główną Menedżerską/Apsley Business School London. Licencjonowany aktuariusz, wieloletni przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Actuarial Association of Europe oraz przewodniczący Podkomisji ds. Solvency II w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Źródło: Alior Bank