Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bgz.logo.762x21630 kwietnia 2015 r. Józef Wancer - dotychczasowy Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. złożył rezygnację z piastowanego stanowiska. Będzie ona skuteczna z dniem 17 września 2015 r. lub z dniem wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku na podstawie art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 128), zależnie która z tych dat będzie późniejsza.

Józef Wancer nie podał powodu rezygnacji.

Jednocześnie Bank został poinformowany przez większościowego akcjonariusza Banku, tj. BNP Paribas SA, iż po wygaśnięciu mandatu Pana Józefa Wancera, BNP Paribas SA zamierza głosować na walnym zgromadzeniu Banku za powołaniem Pana Józefa Wancer do Rady Nadzorczej Banku.

Źródło: www.gpwinfosfera.pl