Remigiusz Baliński

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Idea Bank

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, Remigiusz Baliński posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. Następnie pracował jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Od 1997 do 2001 roku był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL), a w latach 2001-2002 doradcą i prokurentem samoistnym Efi sp. z o.o.

Źródło: Idea Bank