Rekrutacja do kolejnej edycji bezpłatnych szkoleń dla samorządowców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.250xZgodnie z zapowiedziami Ministerstwo rozpoczęło rekrutację do szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Terminy szkoleń, ich tematyka, regulamin oraz instrukcja rekrutacji znajdują się na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przekazana do wytypowanych do uczestnictwa w projekcie urzędów również drogą pisemną. Listę urzędów objętych wsparciem znajdą Państwo na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Jednocześnie MAC informuje, iż w osoby które znalazły się na listach rezerwowych w związku z rekrutacją prowadzoną w 2012 r. będą miały pierwszeństwo we wzięciu udziału w szkoleniach. Lista osób „rezerwowych” znajduje się na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Od 7 stycznia od godziny 14:00 (nie wcześniej) Ministerstwo będzie przyjmowało zgłoszenia na szkolenia. W dniach 7-14 stycznia w rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby z listy „rezerwowej”.

W dniach 15 stycznia – 20 lutego w rekrutacji mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z listy urzędów objętych wsparciem.

Szkolenia w tej edycji odbywać się będą w oparciu o schemat:

  • 16 godzin (2 dni szkoleniowe) – blok stały dla wszystkich uczestników (Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz techniki legislacyjne)
  • oraz 16 godzin (2 dni szkoleniowe) – blok do wyboru (m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, świadczenia rodzinne i pomoc społeczna, podatki i opłaty lokalne, ochrona środowiska, papierowy i elektroniczny obieg dokumentów).

Wybór grup szkoleniowych (tematyka) odbywał się będzie na etapie rekrutacji do projektu. W 2013 roku zostaną przeprowadzone dwie edycje szkoleń, rekrutacja odbywa się jedynie do pierwszej edycji szkoleń.

Ministerstwo zastrzega, iż grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 20 osób, w związku z powyższym ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona. Poza osobami z listy rezerwowej z 2012 r. decydować będzie kolejność zgłoszeń.

źródło: www.mac.gov.pl