Regulacje prawne banków spółdzielczych we Włoszech: Mutualizm czyli korzyści wzajemne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.03.foto.010.250x178Podmioty spółdzielcze we Włoszech kierują się generalną zasadą mutualizmu, która oznacza kooperację z obopólnym zyskiem, korzyści wzajemne.

Działalność prowadzona przez banki spółdzielcze jest adresowana w przeważającej części do swoich członków. Zyski są inwestowane w rozwój społeczności lokalnych. Banki te nie realizują zasady maksymalizacji zysków. Mutualizm oznacza ograniczenia dotyczące przeznaczenia wyniku finansowego na rezerwy, jak również sposobów dystrybucji zysków. We Włoszech wraz ze zmianą prawa bankowego w 1993 r. bank spółdzielczy nie jest już tylko instytucją finansową skierowaną do rolników i rzemieślników, lecz pełni rolę animatora lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie małych i średnich firm.

Zasady spółdzielcze

 • Demokratyczna forma organizacji, która w praktyce funkcjonuje jako zasada „jedna osoba = jeden głos”.
 • Banki spółdzielcze są zobowiązane do działania jako spółdzielcze spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Bank spółdzielczy musi mieć przynajmniej 200 członków; każdy członek dysponuje tylko jednym głosem, a wartość jego udziałów członkowskich nie może przekraczać sumy 50 tys. euro.
 • Reguły dotyczące przyjęcia nowych członków powinny być jasno ustalone przez zarząd banku w jego statucie; banki są jednak zobowiązane do prowadzenia polityki otwartych drzwi w stosunku do wszystkich osób fizycznych mieszkających w obrębie statutowego terytorium działania banku i osób prawnych, które mają swoją siedzibę lub prowadzą swoją działalność na tym terenie; w statucie powinny być jasno określone przypadki, w których członkowie mogą zostać wykluczeni.
 • Bank może prowadzić swoją działalność tylko na takim terytorium działania, które jest określone w statucie i zatwierdzone przez Banca d’Italia (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI