RIO – Wskazówki dla samorządów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

111026.rio.250xRegionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie opublikowała na swojej stronie internetowej wskazówki i informacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które będą bardzo przydatne przy tworzeniu budżetów na 2012 rok. Tekst dotyczy również tematu wieloletniej prognozy finansowej.

Wskazówki przygotowane zostały w formie zbioru najważnejszych informacji tj.: przepisów prawnych, założeń makroekonomicznych potrzebnych do przygotowania budżetu i prognozy finansowej, wysokości subwencji i dotacji przyjętych w projekcie budżetu państwa na rok 2012 oraz nieoficjalne maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.

W projektach uchwał budżetowych nie zamieszcza się prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego. „Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących należy pamiętać o zasadzie zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami” – pisze RIO.

Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową RIO apeluje do samorządów, aby korzystały z systemu BeSTI@, przygotowanego specjalnie do tworzenia WPR.

Całość dokumentu znajduje się na stronie: http://bip.warszawa.rio.gov.pl.

Źródło: bip.warszawa.rio.gov.pl