Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego: Black and white

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

malek.maciej.01.100xSłowa refrenu tej popularnej piosenki grupy Kombi przychodzą mi na myśl, kiedy myślę o barwach, jakimi wypadłoby malować krajobraz oddający dzień dzisiejszy i perspektywy samorządów lokalnych.

Redaktor Naczelny
Maciej Małek

Po niedawnych wyborach, które w jakże wielu przypadkach potwierdziły demokratyczny mandat dotychczasowych włodarzy, choć daleko nie wszystkich, bowiem tam, gdzie arogancja zastępowała kompetencję, a nepotyzm rugował dialog i transparentność działania, doszło do jakże oczekiwanych zmian, problemy wymagające pilnego rozwiązania pozostały.

Niekwestionowane osiągnięcia w obszarze inwestycji, poprawa jakości życia mieszkańców pociągnęły za sobą pogorszenie kondycji finansowej JST, co w połączeniu ze spadkiem dochodów własnych stawia na porządku dziennym pytanie o źródła skutecznego finansowania dalszego rozwoju lub tylko niezbędnych inwestycji odtworzeniowych. Oświata, służba zdrowia, kultura, sport i rekreacja, usługi transportowe i gospodarka komunalna to tylko wybrane pozycje z obszernego katalogu zadań realizowanych przez samorządy i podległe jednostki. Te i inne kwestie stanowiły przedmiot rozważań w trakcie zakończonego na początku listopada cyklu 16 konferencji dla JST pod wspólnym tytułem „Wiedzieć, znaczy zarabiać”. Doświadczenia i obserwacje zebrane podczas tych spotkań znalazły wyraz w publikacjach przygotowanych przez partnerów przedsięwzięcia, których prezentacje stanowiły esencję debat o dniu dzisiejszym i perspektywach finansowania inwestycji komunalnych. Rzecz jasna zebrane wnioski i obserwacje wykorzystamy zarówno w dalszej pracy redakcyjnej, jak w toku przygotowania kolejnych inicjatyw zmierzających do nasycenia pracy samorządów nowymi treściami i formami działania odpowiadającymi wymogom czasu, który nadchodzi. Edukacja, informacja i promocja innowacyjnych rozwiązań sprzyjających budowie społeczeństwa informatycznego opartego na wiedzy to perspektywa i wyzwanie, wobec którego stajemy wszyscy razem i każdy z osobna. Od nas zależy, czy obraz, który powstanie, będzie bardziej white czy black. Póki co, zapraszam Państwa do lektury!