Raporty: Kredyty mieszkaniowe i ceny transakcyjne nieruchomości w IV kwartale 2013 r. w raporcie AMRON-SARFiN

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2014.k1.foto.064.400xSYTUACJA NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych

W czwartym kwartale 2013 roku kontynuowany był wzrost wartości nowo podpisanych umów kredytowych, który rozpoczął się w II kwartale badanego roku. Wartość kredytów udzielonych w ostatnim kwartale 2013 roku wzrosła o 2,48 proc. w porównaniu do wartości odnotowanej w poprzednim kwartale i wyniosła 9,767 mld zł

Łączna liczba nowych umów z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła w ostatnim kwartale 2013 roku 45 414 sztuk, czyli nieznacznie spadła (o 0,78 proc.) w porównaniu do wyników poprzedniego kwartału.

Okres kredytowania

W IV kwartale 2013 roku w strukturze nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania największą zmianę zanotowano w segmencie kredytów udzielonych na okres od 25 do 35 lat. Wzrost udziału nowo udzielanych kredytów w tym przypadku wyniósł prawie 3 p.p. w porównaniu do III kwartału 2013 roku. Natomiast spadek nastąpił w segmencie kredytów udzielonych na okres do 15 lat oraz od 15 do 25 lat – odpowiednio o 1,33 p.p. i 1,74 p.p. W strukturze kredytów udzielonych w IV kwartale 2013 roku przeważały kredyty o okresie zapadalności od 25 do 35 lat – ich udział wynosi ponad 63 proc.

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu

W okresie od października do grudnia 2013 roku najbardziej wyraźną zmianą w strukturze nowo udzielonych kredytów według ich wysokości był spadek o 2,33 p.p. udziału kredytów o wysokości do 100 tys. zł. Na popularności zyskały kredyty udzielone na kwoty powyżej 200 tys. zł. Najwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI