Raport, usługi assistance: Usługi assistance coraz popularniejsze

Raport, usługi assistance: Usługi assistance coraz popularniejsze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O trendach w usługach assistance z Tomaszem Frączkiem, prezesem zarządu Mondial Assistance, rozmawiał Tomasz Kowalski.

Analizując ostatnie lata rynku usług assistance, można zaobserwować jakieś ogólne trendy?

Rynek assistance dynamicznie rośnie od wielu lat. W minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). Z badania realizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance wynika, że w 2016 r. z usług pomocowych skorzystała rekordowa liczba Polaków – ponad 2,6 mln, a o 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

Co nas szczególnie cieszy, potwierdził się trend obserwowany w poprzednich latach badania, wskazujący, że klienci instytucji finansowych w coraz większym stopniu zaczynają dostrzegać różnorodność usług assistance. 67% posiadaczy usług finansowo-ubezpieczeniowych jest świadomych, czym są usługi assistance (wzrost o 7 pkt. proc., czyli o 1,7 mln osób). Stabilnie rośnie rozumienie assistance jako szeroko pojętych usług pomocowych i ratunkowych (49%, wzrost o 15 pkt. proc.), a nie wyłącznie wsparcie samochodowe (34%, wzrost o 1 pkt. proc.). Wzrasta postrzeganie assistance jako dodatkowych usług ubezpieczeniowych. W świadomości 40% osób (wzrost o 9 pkt. proc.) funkcjonują one jako rodzaj ubezpieczenia. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 r. najczęściej z usług assistance korzystano w ramach produktów ubezpieczeniowych 64% (wzrost o 55 tys. osób).

Czy poza dostrzeganiem różnorodności usług assistance zmieniło się coś jeszcze w sposobie postrzegania przez Polaków tych usług?

W ciągu ostatniego roku 14% posiadaczy usług finansowo-ubezpieczeniowych skorzystało z posiadanego ubezpieczenia assistance. Nastąpił wyraźny wzrost wśród tych, którzy wykorzystują assistance przynajmniej raz w roku. Szczególnie wyraźny wzrost widoczny jest w przypadku osób korzystających z assistance w ramach usług bankowych. Na uwagę zasługuje fakt, że klienci bankowi, którzy dzięki posiadanemu produktowi bankowemu mają dostęp do usług pomocowych, korzystają z nich z roku na rok coraz częściej. W 2015 r. średnia częstość wykorzystania usług pomocowych dla klienta bankowego wynosiła prawie 2 interwencje. Dane z zeszłego roku pokazują, że częstość wykorzystania wzrosła do 2,5 użyć assistance. To świadczy o pozytywnych dotychczasowych doświadczeniach i chęci wykorzystania posiadanych usług dodatkowych. Co istotne, częstość wykorzystania rośnie od kilku lat. Oznacza, to że z assistance wystarczy skorzystać raz, aby przy kolejnej okazji, np. awarii auta, sprzętu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI