Raport: Transmisja danych w branży finansowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Obecnie jest podstawą funkcjonowania systemów informatycznych w każdej organizacji. Chodzi tu zarówno o transmisję w jednej lokalizacji, jak i pomiędzy oddziałami. Liczy się niezawodność i bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.

Bohdan Szafrański

Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy świadczące usługi związane z obsługą przepływów finansowych muszą budować zaufanie klientów poprzez zapewnienie wysokiego poziom bezpieczeństwa, jak i podnoszenie konkurencyjności i obniżanie kosztów, jakie muszą oni ponosić. W większości instytucji finansowych konieczna jest wydajna komunikacja pomiędzy wieloma oddziałami umiejscowionymi w odległych od siebie lokalizacjach. Do niedawna transmisję danych definiowano jako wymianę informacji tylko pomiędzy komputerami i systemami informatycznymi. Dziś w tego typu sieciach integruje się wiele usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Instytucje walczące o klientów wprowadzają nowe usługi, w których coraz większą rolę odgrywają systemy multimedialne. Podnoszą również wydajność pracy wewnątrz organizacji i korzystają z nowych form komunikacji pomiędzy pracownikami. Jedną z nich jest np. wideokonferencja. Taki bezpośredni kontakt, ze względu na mowę ciała podnosi sprawność komunikacji wewnątrz firmy, jak również z kontrahentami i klientami.

Przepustowość łączy teleinformatycznych szybko rośnie, jednak jej zwiększanie nadal jest ograniczone ze względu na koszty.

Dzisiaj

Jak mówi Andrzej Szczyglewski, dyrektor Departamentu Informatyki w Banku Gospodarstwa Krajowego, do transmisji danych pomiędzy centralami i oddziałami (firm/banków) wykorzystuje się obecnie dwie technologie – FrameRelay (FR) i MPLS. Ta pierwsza, choć przestarzała, jest bardzo stabilna. Umożliwia zestawianie połączeń o szybkości 2 Mb/s transmisji danych pomiędzy dedykowanymi punktami (odział – centrala). Ograniczenie do 2 Mb/s jest ograniczeniem technologicznym i dotyczy jednej „nitki”. Jeżeli chce się zwiększyć prędkość transmisji, wtedy można zestawić dodatkowe dedykowane połączenie FR (zwiększy to przepustowość dwu-, trzykrotnie itd.). Można też wdrożyć technologię kompresji danych optymalizującą ruch sieciowy, np. RiverBird. MPLS jest technologią nowszą niż FR i polega na zestawianiu połączeń VPN (Virtual Personal Network), która pozwala wykorzystać dynamicznie dostępną infrastrukturę dostawcy i zestawiać połączenia pomiędzy dwoma punktami w sieci o dowolnie konfigurowanej przepustowości danych. Wykorzystanie VPN zapewnia wymagane bezpieczeństwo danych dzięki ich szyfrowaniu. Andrzej Szczyglewski podkreśla tu taką cechę VPN, jak możliwość elastycznego zarządzania przepustowością łączy (zwiększanie/zmniejszanie), co wpływa na koszty ich utrzymania. Nie wymaga również zestawiania tzw. kolejnej nitki, może wymagać zmiany urządzeń brzegowych obsługujących połączenie MPLS. Obecnie obydwie technologie są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI